OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Vargen – i toppen av näringskedjan

Lektionen pågår i 2 timmar, utöver detta möter vi gruppen vid entrén och går med dem till varghuset. En pedagog tar hand om 25 barn, vid större grupper delar vi gruppen och två pedagoger arbetar samtidigt.

Tidpunkt: Oktober-mars

Plats: Varghuset och vid varghägnet

Innan besöket: Förbered barnen genom att prata om vargen som djur och ta upp begrepp som Ekosystem, Näringskedja/Näringsväv, Konsument, Producent, Nedbrytare, Individ, Flock, Population, Evolution. Dessa ord ska vi sedan använda under vår lektion på Nordens Ark och be barnen förklara dem när de dyker upp.

Under besöket: Vi tar med gruppen upp till Varghuset och varghägnet och pratar om vargen med fokus på vilka andra arter som hänger ihop med vargen. Det kommer att göras i dialog med eleverna så att kunskapen som finns hos klassen tas till vara. Vi kommer även att använda de begrepp som barnen arbetat med i klassrummet för att befästa detta i relation till vargen. Vi berättar om den förändring som har skett i Sverige sedan vargen försvann. Lämningar av varg fungerar som föda för många andra mindre rovdjur, påverkan på dessa av vargens tillbakagång. Beskriv varför vargen försvann, dess tillbakagång och den status vargen har idag i vårt land. Jämför antal älgar, antal vargar och antal jägare i Sverige. Vi diskuterar sakligt kring hur många älgar som dödas av varg respektive av jägare per år. Vi tar med oss skinn, ben och horn från några av de djur som vi pratar om så att eleverna får känns och titta.

Efter besöket: Se filmen Historien om ett rovdjursspår på De 5 storas hemsida.

Kursplanen i Biologi: Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Bokas via skolinfo[at]nordensark.se.