OBS! Viktig information för dig som besökare, klicka här >

Examensarbeten för studenter på universitet och högskola

Under 2019 tar vi emot examensarbeten inom bevarandebiologi och ekologi i ekoparken men inte inom etologi och djuren i parken.  

Bevarandebiologi/ekologi

Förkunskapskrav: för kandidat 120 p biologi/agronomiämnen eller motsvarande

Lokalt utdöende och historisk utbredning av igelkott på Sotenäset

Med litteratur- och intervjustudie ska igelkottens historiska utbredning och utdöende rekonstrueras. Kan eventuellt utökas till en master.

Kontakta Mats Niklasson för förfrågning om examensarbete inom ekoparken, [email protected]