OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Examensarbeten för studenter på universitet och högskola

Under 2021 tar vi emot examensarbeten inom bevarandebiologi och ekologi i ekoparken men inte inom etologi och djuren i parken.  

Bevarandebiologi/ekologi

Förkunskapskrav: för kandidat 120 p biologi/agronomiämnen eller motsvarande

Lokalt utdöende och historisk utbredning av igelkott på Sotenäset

Med litteratur- och intervjustudie ska igelkottens historiska utbredning och utdöende rekonstrueras. Kan eventuellt utökas till en master.

 

Pollinatörer i restaurerade betesmarker

Sedan 2011 pågår ett restaureringsprojekt där vi avverkat granplanteringar över 100 hektar och betar med nötkreatur. I detta projekt skall du/ni samla in pollinatörer i olika artgrupper, med olika standardiserade insamlingsmetodik, främst vildbin och fjärilar. Jämförelsestudie med granplanteringar i området är möjliga att göra.

 

Växtsuccession i restaurerade betesmarker

I detta projekt vill vi veta hur växttäcket utvecklats sedan 2011 då granskog avverkades och omfördes till betesmark. Särskilt vill vi undersöka hur artrikedom och abundans av blomväxter utvecklats på de f d granplanterade markerna. Jämförelseytor kan läggas i oavverkad granplantering i området.

 

Kontakta Mats Niklasson för förfrågning om examensarbete inom ekoparken, [email protected]