OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Examensarbeten som just nu utförs

Kycklinggrodans parningsbeteende

Vi arbetar aktivt med att förbättra hållningen och rutinerna för den lilla population av kycklinggroda som vi har på Nordens Ark. Under våren filmar vi deras parning och en student från Göteborgs universitet studerar valda delar av dessa filmer och analyserar beteenden och rop som sker i anslutning till parning och bildandet av skumbon. Detta för att hitta faktorer som kanske stör grodorna i deras parning och gör att de överger sitt skumbo.

 

Ungvårdnad hos pallaskatter

Under våren 2020 föddes en kull pallaskatter här på Nordens Ark och stora delar av deras första veckor i livet filmades. Under våren 2021 kommer en student från SLU att studera dessa filmer för att dokumentera olika beteenden hos mor och ungar. Detta är något som kan öka vår kunskap om pallaskatten där mycket lite forskning finns i dagsläget.

 

Socialt beteende hos skotsk vildkatt

Den skotska vildkatten är en art som i det vilda lever solitärt och träffas endast vid parning. Underarten, som lever vilt i Skottland, består endast av ett hundratal individer idag och vi arbetar tillsammans med andra organisationer för att stärka den vilda populationen genom att sätta ut katter som föds i hägn. För att skapa bra förutsättningar för att hållningen i par ska lyckas, så att vi kan producera ungar, studeras katternas sociala interaktioner under våren i det hägn som vi har i parken.

 

Träning av hund för att kunna detektera doft av den större ekbockens larver i fält

Vi föder upp och sätter ut långhorningen större ekbock på olika platser i Småland och Blekinge. För att kunna veta att de ekbockar vi sätter ut överlever och en ny population skapas behöver vi utveckla metoder för att kunna detektera ekar där larverna lever, då de vuxna djuren är svåra att hitta och endast lever några veckor. I ett projekt tränas nu en hund för att kunna känna igen och markera doften av ekbockens larver i träd. Hela träningsprocessen studeras och dokumenteras av en student från SLU.