Projekt Nordbi

Det nordiska biet är starkt hotat, i luftrummet idag ses främst gula bin. Få personer håller nordiska bin idag och därför är det viktigt att fortsätta aveln på arten för att bevara den. De nordiska bina är bättre anpassade till den svenska floran och faunan. De gör ett större jobb i vilda och ursprungsmiljöer medan gula bin fungerar bäst i odlade landskap. Nordiska bin är bättre för den biologiska mångfalden.

Nordens Ark inledde år 2014 ett artbevarandeprojekt för nordiska bin tillsammans med Projekt Nordbi som under många år arbetat med arten. Många biodlare har trots detta satsat på att hålla andra biraser för honungsproduktion och pollinering. På grund av det höll det nordiska biet på att helt försvinna.

År 1997 bildades Föreningen NordBi för att med stöd från Sveriges biodlare verka för att aktivt genomföra räddningsarbetet för vårt inhemska bi. Projektet var dock i starkt behov av fler deltagare/drottningodlare och 2015 beslöts därför att Nordens Ark skulle starta en parningsstation för nordiska bin på Väderöarna. Ögruppen ligger i Tanums kommun och är belägen ca 13 km väster om Fjällbacka. Väderöarna skils från fastlandet av Väderöfjorden och är en idealisk plats för en parningsstation på grund av sitt isolerade läge. Bin från fastlandet kan inte flyga så långt ut och man kan därför garantera att de bidrottningar som förs ut till parningsstationen endast träffar drönare (hanar) från Nordens Arks bigård på ön.

Stora krav avseende rasrenhet ställs på de avelssamhällen som väljs ut som drönarproducenter. Bland annat kontrolleras binas vingindex. Ribborna på biets vinge bildar ett mönster, som inte bara är artspecifikt utan också olika för varje ras. Mönstret speglar biets arvsanlag och avslöjar sådant som kan vara svårt eller omöjligt att upptäcka på annat sätt. Att rasbestämma bin med hjälp av vingindex är ett mycket viktigt redskap i avelsarbetet.

Här kan du läsa mer om Nordiskt bi. 

    

Summering av vårt arbete 2017

Antalet invintrade nordiska bisamhällen har ökats till 26 st 2017. Det är en målmedveten satsning mot att utöka antalet egna samhällen och öka antalet renrasiga drottningar/samhällen för att sprida rasen till fler biodlare. 11 samhällen och 37 drottningar har sålts. I år görs ett viktigt och första försök med att invintra AMM på deras egen honung.