Projekt pilgrimsfalk

I mitten av 1900-talet användes metylkvicksilver och DDT i de svenska jord- och skogsbruken. Båda gifterna slog hårt mot våra vilda fåglar med förlamningar, försämrade förutsättningar för fostren och defekta äggskal som följd. I takt med att bland annat pilgrimsfalken blev allt mer sällsynt ökade intresset från äggsamlarna och på 1970-talet fick de kvarvarande häckande falkarna bevakas dygnet runt för att förhindra äggstölder.

För att bevara pilgrimsfalken i Sverige startades ett projekt där tanken var att bilda en genbank med nordiska falkar från Sverige, Norge och Finland. Förhoppningen var att få pilgrimsfalkar att häcka i fångenskap för att sedan kunna placera ut ungarna i det vilda i sydvästra Sverige. Så hade man tidigare lyckats rädda berguven i Västsverige. Projektets första delmål var att återskapa en falkstam om 25 - 30 häckande par i sydvästra Sverige.

Projektet startade 1974

1974 samlades de första äggen in från en boplats i Norrbotten och uppfödningsarbetet tog sin början. Avelsburarna låg utspridda i landet och det blev på sikt svårt att bedriva ett professionellt arbete. 1987 invigdes en nybyggd avelsanläggning på norra Hisingen, Fågelcentralen, i samarbete mellan Svenska Naturskyddsföreningen och Göteborgs ornitologiska förening. 1999 hade det första delmålet om 25 häckande falkpar i sydvästra Sverige nåtts och man beslutade lägga ner aveln på Fågelcentralen. För att nå målet släpptes mer än 500 ungar ut i det vilda under 12 års tid. Den 13 juni 2000 invigdes den nybyggda avelsanläggningen för pilgrimsfalkar på Nordens Ark. I samband med invigningen tog Nordens Ark över avelsdelen av Projekt Pilgrimsfalk från Fågelcentralen. Sedan dess har ca 200 unga falkar utplanterats från Nordens Ark. De allra flesta av dessa har släppts ut i Mellansverige.

Lyckat projekt

Projekt pilgrimsfalk har med åren blivit ett mycket lyckat faunaprojekt och den svenska pilgrimsfalkens framtid ser ljus ut. Sedan starten 1972 har arten gått från att vara akut utrotningshotad med år utan en enda lyckad häckning i det vilda, till att idag betecknas som sårbar. Idag finns över 200 häckande par och ytterligare ett hundratal revirhävdande. Detta innebär att vi har påbörjat avvecklingen av utplanteringsprojektet genom att inte etablera nya avelspar som ersättning för fåglar som fallit för åldersstrecket. De gamla avelsparen får däremot fortsätta att häcka och föda upp ungar så länge de lever och mår bra. Ungarna släpps ut i samma områden som tidigare med ett undantag, vi har under 2014 också släppt ut falkungar i Stockholm! För över 50 år sedan försvann pilgrimsfalken från östligaste Svealand, det vill säga området kring Stockholm. Ett sätt att skynda på återkomsten som häckfågel för pilgrimsfalken i området är att under några år framåt fortsätta utsättningarna i stadsmiljö.

Att pilgrimsfalkar kan häcka i stadsmiljö är ingenting nytt. I många städer i Europa och Nordamerika häcka falkar väl skyddade på höga byggnader. I städer finns också rikligt med föda i form av andra fåglar som drar nytta av människan.

Läs mer om pilgrimsfalk.

Falksläpp i Stockholm

Den 25 juni placerades tre pilgrimsfalkar på Folksamskrapan på Södermalm i Stockholm.

Summering av vårt arbete 2016:

Pilgrimsfalk
I projekt pilgrimsfalk kläckte under 2016 fyra pilgrimsfalksungar för utsättning på Nordens Ark, tre hanar och en hona som sattes ut på två olika platser i Sverige. Projektet har pågått sedan 70-talet och tack vare projektet finns pilgrimsfalkar numera i nästan hela deras ursprungliga utbredningsområde. Pilgrimsfalkar var tidigare en väldigt ovanlig och exklusiv fågel att få se i Sverige, men nu finns goda chanser att få se den i det vilda. Arten är fortfarande rödlistat men har gått från hotad till sårbar och trenden är positiv. Tack vare den positiva utvecklingen håller vi därför successivt på att trappa ner insatserna för uppfödning och utsättningar.

I samarbete med: