APL på Nordens Ark

Nordens Ark tar emot elever på arbetsplatsförlagt lärande (APL) om eleven går en djurvårdarutbildning på gymnasiet. Vi prioriterar elever som kommer från de naturbruksgymnasier som Nordens Ark har ett särskilt avtal med och de elever som läser kurser om djurparksdjur. Praktikperioden skall vara tre veckor eller mer. Nordens Ark kan inte erbjuda praktik för elever som går i grundskolan, då det finns särskilda praktik regler för minderåriga.

För att ansöka om APL-plats på Nordens Ark, kontakta therese.lindstrom@nordensark.se  och i ditt mail ska du få med nedanstående information.
Namn, e-post, telefonnummer, gymnasium och åk, praktikperiod, kontaktuppgifter till ansvarig lärare samt något om dig själv.