den 29 april 2020

Banbrytande forskning på Nordens Ark

För första gången någonsin har en studie om tillförlitligheten vid fotoidentifikation av vilda djur med hjälp av kamerafällor genomförts. Resultatet visar att man riskerar att överskatta vilda populationer, vilket innebär att vissa arter kan vara mer hotade än man tidigare trott. Studien har letts och genomförts av Nordens Ark och Snow Leopard Trust och kan komma att få stora konsekvenser på hur vi i framtiden använder kamerafällor vid inventering.

Den rykande färska forskningsrapporten visar att de uppskattningar som görs av antalet snöleoparder med hjälp av kamerafällor i det vilda kan vara överskattade. Studien publicerades nyligen i högt rankade tidskriften Natures avdelning för Scientific Reports.

Snöleoparden är ett av världens mest skygga och hemlighetsfulla kattdjur, är hotad av både tjuvjakt och konkurrens från människan. Nordens Ark har ända sedan starten 1989 satsat mycket kraft och resurser på bevarande och forskning om denna fantastiska katt.

-I den här studien monterade vi upp kameror på olika platser inne i vårt snöleopardhägn och fick sex andra europeiska djurparker att göra detsamma, berättar Ewa Wikberg, zoolog på Nordens Ark som ansvarade för datainsamlingen och fotofällorna. Tack vare att studien kunde genomföras på djurparker kan vi vara hundra procent säkra på antalet individer som fotograferats, något som inte är möjligt i det vilda.


Snöleopard på Nordens Ark. Foto: Erik Edvardsson

Flera tusen bilder på 16 leopardindivider samlades in vid 40 olika tillfällen och ur olika vinklar. Sedan fick både erfarna och oerfarna personer uppdraget att identifiera hur många individer som fotograferats.

- Det var inte så lätt som vi trodde, fortsätter Ewa. När vi sammanställde resultaten visade det sig att bildtolkarna tyckte sig se fler individer än det verkligen var. Ofta var matchningen helt korrekt men i 12% av fallen blev det fel vilket resulterade i en överskattning av totala antalet individer med 35%.

Resultaten är mycket viktiga för skattningarna som görs av hur många individer det verkligen finns i det vilda, något som starkt bidrar till att kunna göra bevarandeinsatser där de gör mest nytta. Det är ju också ännu ett starkt bevis för att djurparker kan bidra mycket till verkligt bevarandearbete.

Studien har genomförts av Ewa Wikberg, Nordens Ark, Örjan Johansson, SLU och Gustaf Samelius, Nordens Ark/Snow Leopard Trust, ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, Nordens Ark, Nature Conservation Foundation (Indien) och Snow Leopard Trust.