Nordens Ark och artbevarande

Bild Bevarande av utrotningshotade arter

Bevarande av utrotningshotade arter

Världens biologiska mångfald utarmas i allt snabbare takt. Vi riskerar att förlora tre fjärdedelar av jordens arter om inget görs. Men det går fortfarande att vända trenden.

Det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att skapa ett mer hållbart nyttjande av jordens naturresurser och vi behöver kraftigt öka naturvårdsinsatserna för att bevara hotade arter. Bevarandeprojekten är ryggraden i Stiftelsen Nordens Ark viktiga arbete med att bevara hotade djur.

Bild Bevarandekampanj: Vietnamazing

Bevarandekampanj: Vietnamazing

Vietnams fantastiska mångfald av djur och växter hotas av tjuvjakt och förlust av livsmiljöer. Det har förvärrats av Vietnamkriget och den senaste ekonomiska tillväxten. EAZAs Vietnamazing-kampanj arbetar för att skydda landets unika djur och natur genom att samla ihop aktörer över hela världen.

Vietnamazing

Nordens Arks mål är att inte behöva finnas

Nordens Arks vision är att hotade arter ska uppnå livskraftiga populationer i sina naturliga miljöer och att den biologiska mångfalden bevaras. För att skapa de förutsättningar som krävs för att hotade arter ska finnas i hållbara populationer i det vilda arbetar vi bland annat med avel, uppfödning och utplantering av hotade arter.

Bevarandearbete direkt i artens livsmiljö är också viktigt, genom faunaskydd, restaurering av livsmiljöer, övervakning av populationer samt utveckling av nya tekniker och metoder för populationsuppskattning. Inte minst viktigt är att arbeta i nära samarbete med lokalbefolkningen.

Bild Segrar 2023

Segrar 2023

En tillbakablick på höjdpunkterna i Nordens Arks bevarandeprojekt under året som gått.

-Tillsammans gör vi skillnad!

 

Läs mer
Bild Din lott bidrar

Din lott bidrar

Tack vare Postkodlotteriet och dig som har postkodlott har vi möjlighet att fortsätta det viktiga arbetet med att rädda utrotningshotade djur.

Bild En vildare planet- Nordens Arks egna podd

En vildare planet- Nordens Arks egna podd

En vildare planet är något Nordens Ark strävar efter varje dag genom arbetet med att rädda utrotningshotade djur och bevara den biologiska mångfalden. I podden med samma namn diskuteras allt ifrån läget för många djur i det vilda till svårigheterna med att rädda hotade arter. Allt under ledning av Marie Mattsson och Mats Höggren tillsammans med avsnittets gäst. 

En vildare planet
Nordens Arks samarbetspartners

            Stiftelsen Thuréus Forskarhem

Nyheter