OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Nordens Ark och artbevarande

Bild Bevarande av utrotningshotade arter

Bevarande av utrotningshotade arter

Världens biologiska mångfald utarmas i allt snabbare takt. Vi riskerar att förlora tre fjärdedelar av jordens arter om inget görs. Men det går fortfarande att vända trenden.

Det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att skapa ett mer hållbart nyttjande av jordens naturresurser och vi behöver kraftigt öka naturvårdsinsatserna för att bevara hotade arter. Bevarandeprojekten är ryggraden i Stiftelsen Nordens Ark viktiga arbete med att bevara hotade djur.

Nordens Arks mål är att inte behöva finnas

Nordens Arks vision är att hotade arter ska uppnå livskraftiga populationer i sina naturliga miljöer och att den biologiska mångfalden bevaras. För att skapa de förutsättningar som krävs för att hotade arter ska finnas i hållbara populationer i det vilda arbetar vi bland annat med avel, uppfödning och utplantering av hotade arter.

Bevarandearbete direkt i artens livsmiljö är också viktigt, genom faunaskydd, restaurering av livsmiljöer, övervakning av populationer samt utveckling av nya tekniker och metoder för populationsuppskattning. Inte minst viktigt är att arbeta i nära samarbete med lokalbefolkningen.

Bild Studenter sökes - följ ekbockar på Öland

Studenter sökes - följ ekbockar på Öland

Just nu söker vi studenter för att hjälpa oss i bevarandearbetet för större ekbock under 2022. Arbetet består av att följa sändarförsedda ekbockar i fält på Öland i en radiotelemetristudie. 

 

Läs mer

Öka medvetenheten

Nordens Ark deltar även i kampanjer som EAZA driver för att öka medvetenheten och engagemanget kring hotade arter.

Nordens Arks samarbetspartners

            Stiftelsen Thuréus Forskarhem

Nyheter