Utbildning

På Nordens Ark får barn och ungdomar lära sig att se värdet och skönheten i vår biologiska mångfald och hur vi alla kan ta ett ansvar för att bevara den för framtiden.

Utbildningsverksamheten bedrivs på alla nivåer, från förskola till högskola. Vi fungerar även som fältstation för studenter, forskare och doktorander.

I mer än tjugo år har Nordens Ark ordnat lägerskolor på temat djur och natur. På ett lekfullt sätt lär sig barn och ungdomar grunderna i djur- och naturvård och får delta i olika aktiviteter hos både vilda och tama djur i parken.

Vetenskaplig ledare är docent Mats Niklasson och pedagogisk chef är lektor Jenny Loberg.  

Nordens Arks vetenskapliga samarbetspartners: