Du kan göra skillnad för världens hotade djur!

Ge en gåva


minnesgåva


Högtidsgåva

Tack för att du hjälper oss så att vi tillsammans kan säkerställa en framtid för världens djur. Idag hotas och försvinner världens vilda djurarter i en snabbare takt än någonsin tidigare.

Rädda Djuren - 30 år och framåt

Det finns flera sätt att stödja Nordens Arks arbete med att rädda utrotningshotade djur. Du kan hedra minnet av någon som gått bort genom att skänka en minnesgåva, att hedra ett husdjur som gått bort är också möjligt. Hylla någon på högtidsdagen, födelsedagen, dop eller bröllop genom att ge en högtidsgåva. Alla gåvor, stora som små, gör stor skillnad för de hotade djuren.

Som fodervärd eller fadder stödjer du löpande vårt arbete med att rädda och bevara hotade djur. Nordens Ark tar tacksamt emot gåvor, testamenten och donationer. Ett bidrag, litet som stort är ovärderligt och gör en verklig skillnad för vårt arbete i djurparken och runt om i världen.

Nordens Arks verksamhet finansieras av medlemmar, gåvor, donationer, stiftelse- och fondmedel samt av sponsorer och intäkter från den publika delen i parken. Nordens Ark är godkänd innehavare av 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt. Alla bidrag går till arbete med hotade arter. 

Kontakta gärna Lotta Olofsson för mer information på 0523 - 795 90 eller nordensark[at]nordensark.se