Du kan göra skillnad för världens hotade djur

Tack för att du hjälper oss så att vi tillsammans kan säkerställa en framtid för världens djur.

Idag hotas och försvinner världens vilda djurarter i en snabbare takt än någonsin tidigare. Ett bidrag, litet som stort är ovärderligt och gör en verklig skillnad för vårt arbete i djurparken och runt om i världen.

Bild De utrotningshotade djuren behöver dig!

De utrotningshotade djuren behöver dig!

Stora växtätare är lika viktiga för den biologiska mångfalden som stora rovdjur. Visenter och Przewalskis vildhästar har varit utdöda i det vilda och finns idag kvar tack vare enorma insatser från ideella krafter och ett målmedvetet arbete. Den biologiska mångfalden är avgörande för vår existens. Utan den kollapsar vår vardag och förutsättningen för liv på jorden. Vi har ett gemensamt ansvar att bevara den för framtida generationer.

Din gåva gör skillnad
Bild

Nordens Ark har arbetat för att rädda utrotningshotade djur i 30 år och arbetet är lika viktigt idag som när vi startade.

Men det finns hopp!

Att rädda hotade djur kräver tid, tålamod och uppfinningsrikedom. Våra djurvårdare har utarbetat världsunika metoder för att föda upp fjärilar, skalbaggar och grodor som sedan sätts ut i det vilda.

Gåva Nordens Ark 30 år

Du har väl inte missat möjligheten att runda upp när du handlar i vår butik och restauranger.

Swisha gärna en gåva enkelt till 9001967 

Bild Testamente

Testamente

Tänk på Nordens Ark i ditt testamente
- ett fint sätt att visa engagemang för den biologiska mångfalden och livet på jorden.

Testamenten
Bild Spara med hjärtat bli fondsparare

Spara med hjärtat bli fondsparare

På ett enkelt sätt kan du ge ett värdefullt bidrag till Nordens Ark, samtidigt som du bygger upp ett eget sparande med möjlighet till god avkastning. Förra året fick vi en gåva på 56 903 kronor.

Varmt tack till Dig som sparar i Swedbank Robur Humanfond!

Varje gåva används på rätt sätt

Nordens Arks verksamhet finansieras av medlemmar, gåvor, donationer, stiftelse- och fondmedel samt av sponsorer och intäkter från den publika delen i parken. Nordens Ark är godkänd innehavare av 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt. Alla bidrag går till arbete med hotade arter.