OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Du kan göra skillnad för världens hotade djur

Tack för att du hjälper oss så att vi tillsammans kan säkerställa en framtid för världens djur.

Idag hotas och försvinner världens vilda djurarter i en snabbare takt än någonsin tidigare. Ett bidrag, litet som stort är ovärderligt och gör en verklig skillnad för vårt arbete i djurparken och runt om i världen.

För att din gåva ska göra maximal nytta och för att spara på miljön skickar vi inga tack per post. Vi är innerligt tacksamma för att du väljer att stödja Nordens Arks arbete för att rädda utrotningshotade djur.

Bild Testamente

Testamente

Tänk på Nordens Ark i ditt testamente
- ett fint sätt att visa engagemang för den biologiska mångfalden och livet på jorden.

Testamenten
Bild Spara med hjärtat bli fondsparare

Spara med hjärtat bli fondsparare

På ett enkelt sätt kan du ge ett värdefullt bidrag till Nordens Ark, samtidigt som du bygger upp ett eget sparande med möjlighet till god avkastning. Förra året fick vi en gåva på 68 048 kronor.

Varmt tack till Dig som sparar i Swedbank Robur Humanfond!

Fondsparande

Varje gåva används på rätt sätt

Nordens Arks verksamhet finansieras av medlemmar, gåvor, donationer, stiftelse- och fondmedel samt av sponsorer och intäkter från den publika delen i parken. Nordens Ark är godkänd innehavare av 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt. Alla bidrag går till arbete med hotade arter.