Parken som gör skillnad

Nordens Arks syfte är att bevara utrotningshotade djur och biologisk mångfald. 

Läs mer om vårt bevarandearbete >

Bli medlem för 2020

Som medlem i Nordens Arks Vänner har du fri entré till parken och stöder arbetet med att bevara hotade djur. 

Skaffa medlemskap

Presentkort

En perfekt gåva - kan användas till entré, i våra restauranger, butik och boende.

Köp

Djuren behöver dig

Vi har ett gemensamt ansvar att bevara den biologiska mångfalden för framtida generationer. 

Gör skillnad

Minnesgåva

Hedra minnet av någon som gått bort - skänk en minnesgåva till arbetet med att rädda hotade djur.

Ge en minnesgåva

Evenemangskalender

Inga evenemang schemalagda idag.

Nyheter