Djuren på Nordens Ark

På Nordens Ark håller vi ett 80-tal arter från världens alla hörn. Vissa djurarter är idag så hotade att de utan en insats av djurparker riskerar att försvinna för gott. Djuren i parkerna fungerar som en ”säkerhetspopulation”. För en del arter kan djur födas upp och sättas ut i det vilda för att förstärka den lilla population som finns kvar.

Bild Så sköter vi djuren

Så sköter vi djuren

När vi håller djur i ett hägn i en park tar vi på oss ett stort ansvar och det är vår uppgift att se till att djuren får ett bra liv. För att sköta djuren på bästa sätt pratar man om fyra grundpelare; nutrition, beteendehantering, veterinärvård och hägndesign.

Bild Ensamma djurungar är sällan övergivna

Ensamma djurungar är sällan övergivna

På vårkanten vimlar det av djurungar i naturen. Söta rådjurskid, ekorrungar, små igelkottar och fågelungar - låt dem vara! Varje år dör många djurungar i onödan när människor försöker ta hand m dem.