den 5 oktober 2023

Berguvar från Nordens Ark har släppts ut i det vilda

I slutet av maj kläcktes fem berguvsungar på Nordens Ark. Ungarna som nu släppts ut i det vilda kommer bli en viktig del i arbetet att stärka den sårbara berguvspopulationen i Sverige.


- Läget för berguvarna i Sverige ser just nu inte så bra ut och antalet lyckade häckningar har minskat de senaste åren, säger Dick Liljegren som är djurvårdare på Nordens Ark. Att våra fem ungar nu släppts ut är en viktig bit i arbetet för att rädda arten.


Berguv. Foto: Marie Mattsson

Innan transporten gick söderut genomgick alla ungarna en veterinärkontroll där den allmänna hälsan kontrolleras varefter de chipmärktes och vägdes. Dessutom passade veterinären på att mäta klorna, det är nämligen, efter en dna-kontroll, det säkraste sättet att avgöra om ungarna är honor eller hanar.

- Det visade sig vara tre hanar och två honor, fortsätter Dick. När de blir lite äldre blir det lättare att se skillnaden med blotta ögat, honorna är som regel större än hanarna.

Efter veterinärkontrollen skickades ungarna till Höör i Skåne där de ringmärktes och släpptes ut.


Vi veterinärkontrollen mäts klorna på en av berguvsungarna. Foto: Nordens Ark

Läget för berguvarna i Skåne har sett mörk ut de senaste åren med ett minskat antal häckningar varje år. Förra sommaren lyckades bara sex av femton par häcka och totalt kläcktes sexton ungar och i år ser det ut att vara ännu färre. De främsta hoten mot berguven i vårt land är brist på bytesdjur, miljögifter, elledningar och att de störs under häckningen.

- Såväl antalet revir som lyckade häckningar minskar och förhoppningen är att våra fem berguvar ska stärka stammen i Skåne, avslutar Dick.


Utplanteringen sker i samråd med Skånes djurpark, Skånes Ornitologiska Förening och Projekt Berguv Skåne.