den 30 juni 2023

Bevis på att det vi gör fungerar

Vid förra veckans utsättning av större ekbock i Björnö naturreservat i Kalmar hittades en nykläckt hane. Den stora hanen är ett direkt resultat av Nordens Arks tidigare utsläpp av större ekbock i området.

-Den större ekbocken har varit helt försvunnen från området i 50 – 100 år, säger Jimmy Helgesson som var och släppte ut ekbockarna. Att hitta en nykläckt hane är ett fantastiskt bevis på att det vi gör fungerar.

Efter att under 6 år släppt ut större ekbockar i området hittade vi glädjande nog färska kläckhål förra året. Större ekbockar lägger sina ägg i barken på stora knotiga gamla ekar och sedan lever larverna inuti veden 4-5 år innan de kläcks så det gäller att ha tålamod.

-Utsläppet skedde som vanligt i skymningen och det var i ficklampssken vi såg den, fortsätter Jimmy. Först hittade vi nya kläckhål och sedan en jättestor fin hane på en gren ganska högt upp.


Högt upp i en stor ek syntes den större ekbockshanen i facklampans sken. Foto: Jimmy Helgesson

Den större ekbocken är akut hotad och en av Sveriges mest sällsynta och hotade insekter. Förr fanns den från Skåne, Blekinge, östra Småland till Öland. Den större ekbocken lägger sina ägg i mycket gamla ekar med tjock bark och där lever larverna sedan i fem år under barken och kryper ut när de är färdigvuxna.

Under 1850-talet avverkades miljontals sådana ekar på ängar och betesmarker i vårt land och ekbockens livsmiljöer försvann. Idag återfinns arten endast på en plats i Sverige; nämligen i naturreservatet Halltorps hage på Öland.

För att rädda den större ekbocken har Nordens Ark utvecklat en unik uppfödningsmetod och släpper varje år ut ett hundratal större ekbockar på ett par olika områden på fastlandet.

Norden Ark arbetar sedan 2012 aktivt med bevarandet av den större ekbocken. Arbetet sker i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge län, och inom ramen för det nationella åtgärdsprogrammet.