den 21 juli 2023

De första trumgräshopporna har släppts ut i det vilda

I början av sommaren kläcktes de första trumgräshopporna på Nordens Ark och nu börjar vårt arbete med att återetablera arten i det vilda.  

För att bevara den starkt hotade trumgräshoppan bygger Nordens Ark just nu en större population av arten i en specialanpassad avelsanläggning. Detta för att, genom utsättningar, kunna återetablera arten på platser där den tidigare funnits.

Igår var det dags att för första gången sätta ut trumgräshoppor i det vilda, Närmare 300 individer släpptes ut i Horsvik naturreservat i Nyköpings kommun. Utsättningarna gjordes tillsammans med personal från länsstyrelsen i Södermanland och Nyköpings kommun. Direkt efter att utsättningen kunde ett stort antal hanar ses spelflyga. Även parning och äggläggning observeras.

 -Det var fantastisk kul att se hanarna hoppa och flyga omkring med sina starkt röda vingar, säger Jimmy Helgesson som ansvarar för i gräshopporna på Nordens Ark. Att honor direkt började lägga ägg i sanden ger hopp att utsättningen kommer ge resultat.

Efter att äggen lagts kommer det nu ta två år innan de kläcks till nya små gräshoppor och det är först då vi kan få ett kvitto på hur årets utsättning har gått. 

Det gäller att ha tålamod när man jobbar med hotade arter, fortsätter Jimmy. Det är ett långsiktigt arbete och många gånger dröjer det flera år innan man ser några resultat men den som väntar på något gott.


Trumgräshoppa Foto: Jimmy Helgesson


Artfakta
Trumgräshoppan är 2 - 4 cm lång som kan varierar en del i färg kan tyckas oansenlig till utseendet, men när hannarna spelflyger syns deras klarröda vingar tydligt. Under flygningen hörs ett karakteristiskt smattrande (trummande) ljud som gett arten dess namn.

Fortplantningen hos trumgräshoppan sker under juli-september. Efter att äggen lagts nere i marken ligger de sedan vilande i två år innan de i maj-juni kläcks till en 3 - 4 mm lång nymf.

Trumgräshoppan var tidigare vanlig i stora delar av södra Sverige minskade under 1900-talet med hela 70% när de öppna landskapen försvann i samband med jord- och skogsbruket ställdes om till ett mer storskaligt och industriellt.


Utsläpp av trumgräshoppor. Foto: Emma Nygren

Arbetet sker på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län som också är nationell samordnare för åtgärdsprogrammet för arten. Projektet genomförs inom ramen för arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.