den 21 november 2018

Efterlängtad pallaskatthona

I lördags anlände äntligen en ny pallaskatthona till Nordens Ark. Honan föddes förra året på Rotterdam zoo och är ett efterlängtat tillskott till de tre hanar som redan finns i parken.

- Hon kommer gå ensam den första veckan för att vänja sig vid sin nya miljö, säger Sara Nilsson som ansvarar för djurtransporter på Nordens Ark. Därefter kommer hon gå tillsammans med en av hanarna och förhoppningsvis para sig under vintern. Har vi tur så får de ungar till våren.

Genom åren har pallaskatterna på Nordens Ark fått ungar flera gånger. Pallaskatten är extremt känslig mot toxoplasmos, en parasitsjukdom som ofta är dödlig för kattungarna, vilket gör avelsarbetet känsligt och inte helt enkelt.

Det är inte känt i vilken utsträckning sjukdomen drabbar vilda pallaskatter då kunskapen om arten fortfarande är väldigt liten. Nordens Ark driver i samarbetar med Snow Leopard Trust och Royal Zoological Society of Scotland bevarandeprojektet PICA vars syftet är att öka kunskapen om arten i det vilda.

- Vi vet fortfarande väldigt lite om pallaskattens beteende i det vilda, säger Emma Nygren bevarandebiolog på Nordens Ark som koordinerar PICAprojektet. Om vi vill bevara denna mystiska katt måste vi först förstå den, fortsätter hon.


Pallaskatt på Nordens Ark. Foto Christer Larsson

I förra veckan hölls för första gången någonsin en internationell workshop med experter och forskare från 9 av pallaskattens 15 utbredningsländer där en global strategi togs fram för hur arbetet med att bevara arten i det vilda ska fortsätta. 

Pallaskatter lever i Centralasien i öppen, stäpplik terräng på 1 000 - 4 000 meters höjd. Utbredningsområdet är relativt stort men pallaskatter observeras sällan i det vilda då de lever väldigt utspritt. På många håll är pallaskatten hotad, främst på grund av brist på föda. Många av dess bytesdjur jagas eller bekämpas med gift, dessutom trängs arten undan av människans odlingar och betande tamdjur.