Stängselbygge i Tostbergen, Mongoliet. Foto: Snow Leopard Trust Snöleopard i Mongoliet. Foto: Snow Leopard Trust
den 29 december 2016

En tryggare framtid för såväl stora som små, både när och fjärran

Nordens Ark gör många viktiga saker som inte alltid märks för den som besöker parken. Hela syftet med verksamheten är att ge hotade djur en framtid och det sker på många sätt och tack vare olika samarbetspartners är det möjligt för oss att göra extra insatser för flera djurarter. Insatser som, som sagt, kanske inte är uppenbara vid ett vanligt besök.

Internationellt jobbar vi med stora djurarter som amurtigrar i Ryska fjärran östern och snöleoparder i Tostbergen i Mongoliet. Att jobba med bevarande av stora rovdjur handlar mycket om forskning och utbildning. Det handlar om inventering av antalet djur, forskning om hur de lever, deras bytesdjur mm, men också om att utbilda lokalbefolkning, turister m.fl. så att vi alla kan samexistera med djuren.

Under året som gått har flera kamerafällor använts som underlättar inventeringen av amurtigrarna i Ryssland och under tre månader togs mer än 500 bilder på amurtigrar och deras bytesdjur. När man arbetar i fält är det viktigt att ha lokalbefolkningen med sig och en workshop om hur man på ett säkert sätt, för såväl människor som djur, fångar och söver rovdjur som behöver flyttas hölls vid Utyos Wildlife Rehabilitation Center.

Även snöleoparder kan ibland angripa och döda tamdjur, särskilt nattetid då tamdjuren hålls instängda i fållor. Sådana förluster är ofta katastrofala för herdefamiljerna och kan leda till en minskad tolerans mot rovdjuren. I värsta fall jagas de och dödas. För att minimera risken för detta har ett samarbete inletts med herdefamiljerna i Tost för att ta fram mer rovdjurssäkra stängsel.

Bevarandearbetet på hemmaplan är minst lika viktigt även om djuren här inte är lika stora. Den bredbandade ekbarkbocken är bara en bråkdel så stor som amurtigern men den är en av Sveriges mest hotade skalbaggar och läget i det vilda är allvarligt. På Nordens Ark har en unik avelsanläggning för skalbaggarna byggts upp och 2016 blev något av ett rekordår och ledde till att 26 ekstockar fyllda med larver kunde köras till Båtfors i Nedre Dalälven, plus att 270 vuxna ekbarkbockar sattes ut i samma område.

Den vackra mnemosynefjärilen finns idag bara kvar i små populationer i tre av våra landskap. I våras startade ett nytt spännande bevarandearbete på Nordens Ark där vi ska föda upp fjärilar som i framtiden ska kunna planteras ut i restaurerade områden i Blekinge.

Mycket av arbetet på Nordens Ark sker ”bakom kulisserna” och syns inte vid ett besök i djurparken, men det är ett betydelsefullt och långsiktigt arbete. Att ge hotade djur en framtid är lika viktigt för stora djur som för små och arbetet måste ske både i internationella samarbeten och på lokal nivå hemma i Sverige. Tillsammans kan vi göra skillnad!