den 13 juli 2021

Envishet lönar sig – glädjande återfynd av grönfläckig padda på Öland

Att rädda utrotningshotade djur är inte gjort i en handvändning. Det krävs hårt arbete under lång tid. Den grönfläckiga paddan är en av Sveriges mest hotade amfibier som idag endast finns kvar i några få områden i Skåne och Blekinge.  Tidigare fanns de även på Öland och Gotland.

Nordens Ark har i många år varit engagerad i bevarandet av den grönfläckiga paddan. Varje år föds tusentals paddor upp och släpps ut i det vilda. Vi har satt ut såväl yngel som nymetamorfoserade (nyomvandlade) och vuxna paddor i Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. I vår kläcktes uppskattningsvis 45.000 yngel på Nordens Ark som sattes ut i dammar i Högby Hamns Natura 2000 område på Ölands nord östra kust i början av juni.

Under vårens och sommarens inventeringar i utplanteringsområdet gjordes glädjande nog återfynd av en padda som sattes ut som yngel förra våren. Det är ett bra tecken på att paddorna trivs i området och att arbetet fungerar. Det ger hopp inför framtiden och det fortsatta bevarandearbetet.

Paddan kunde identifieras tack vare den bildbank som byggts upp på utsläppta individer. Mönstret på grönfläckiga paddor är unikt och fungerar lite som fingeravtryck.

Inom ramen för Åtgärdsprogram för bevarande av grönfläckig padda (ÅGP) genomförs på uppdrag av Länsstyrelserna i Skåne, Bleking och Kalmar Län en stor genetisk kartläggning. Målet är att få en bild av hur den genetiska variationen ser ut inom den svenska populationen och i angränsande länder (Danmark, Tyskland och Polen). För att kunna göra en så ”högupplöst” analys som möjligt används material från Nordens Ark för att ta fram ett högkvalitativt referensgenom för grönfläckig padda. I våras samlades tio grönfläckiga paddor in från ett nytt område i Malmö för att förstärka avelsgruppen på Nordens Ark med nya gener.