den 10 april 2015

Fantastisk start på nytt snöleopardprojekt

Nordens Ark arbetar på nytt med ett snöleopardprojekt i Gobiöknen. För några veckor sedan åkte två av projektets forskare Örjan Johansson och Gustav Samelius till Gobiöknen. Ganska snabbt lyckades de fånga in och märka den tjugonde snöleoparden med en GPS-sändare i denna banbrytande studie.

Pressmeddelande från Stiftelsen Nordens Ark den 10 april 2015

Forskningen på snöleoparder i Gobiöknen i Mongoliet har pågått sedan 2008. Nordens Ark har deltagit sedan 2010 och nu har ett avtal tecknats om utökade insatser i minst tre år till. Projektet drivs av Snow Leopard Trust, SLT. Nordens Ark och Royal Zoological Society of Scotland, RZSS, samarbetar med SLT. Det syftar till att ytterligare öka kunskapen om denna mystiska katt. Nytt för i år att RZSS deltar i projektet.

Rapporter har nått Nordens Ark att forskarteamet som är på plats och arbetar aktivt med projektet har lyckats märka sin tjugonde leopard. Denna gång en 4-5 år gammal hane som vägde 44,3 kilo. GPS-sändarna ger forskarna möjlighet att följa snöleoparderna i det vilda, vilket gör att kunskapen om arten ökat. Hittills har man lärt sig mer om artens beteende och rörelsemönster, man vet hur de flyttar mellan olika bergskedjor och hur snöleopardens ungar sprider ut sig när de lämnar sin mamma. Man har också lärt sig mer om vad de äter, hur ofta de fäller ett byte och hur ofta de tar tamboskap. All denna kunskap är avgörande för att kunna utforma ett effektivt bevarandeprogram för arten i det vilda och i samråd med lokalbefolkningen.

Mer om snöleopardprojektet

Forskning kring snöleoparder har tidigare varit knapphändig, vilket innebär att mycket av den grundläggande kunskapen om artens ekologi och tillförlitliga populationsuppskattningar saknas. Sedan 2008 driver organisationen Snow Leopard Trust en studie på arten i den Mongoliska Gobiöknen. Nordens Ark började engagera sig i studien under 2010 genom att delfinansera den doktoranden Örjan Johansson som arbetar i fält med snöleoparder i Mongoliet. Nordens Ark bekostade även två GPS-halsband.Under 2015 kommer detta samarbete att utvecklas ytterligare.

I dagsläget finns mellan 3 500-7 000 snöleoparder kvar i det vilda. Arten är listad som hotad enligt den internationella naturvårdsunionen, IUCN.
Projektet stöds av Svenska PostkodLotteriet.

Mer info

Lena M Lindén, VD, Nordens Ark 0523-795 91
Emma Nygren, biolog och arbetar med projekt snöleopard, Nordens Ark, 0523-791 85, 072-558 0334

Stiftelsen Nordens Ark

Nordens Ark är en stiftelse som arbetar för att bevara utrotningshotade djur och återskapa livskraftiga populationer av hotade arter i deras naturliga miljöer. Avelsarbete, forskning och utbildning bedrivs på Åby säteri i Bohuslän. Den zoologiska parken är öppen för besökare året runt. En stor del av verksamheten är förlagd i fält utanför anläggningen, både i Sverige och utomlands.