den 6 juli 2018

Fjällgäss från Nordens Ark flyger fritt 

Efter en lång resa till den lapska fjällvärlden har nu 49 fjällgäss kläckta på Nordens Ark i år släppts ut i det fria. För att nå häckningsområdet har gässen fått transporthjälp med både lastbil och helikopter. Väl framme träffar gässen nu sina vilda artfränder för att i höst flytta med dem söder ut. 

Fjällgåsen är akut hotad i Sverige och Nordens Ark arbetar tillsammans med Svenska Jägareförbundet för att rädda och bevara arten i de svenska fjällen. Det sker bland annat genom att fjällgäss föds upp på Nordens Ark och på Öster Malma för att sedan släppas ut i Lappland och blanda sig med sina vilda artfränder. Detta är viktigt då gäss kan behöva lite ”vägledning” på sin första flytt söderut. I de två anläggningarna i Nordens Ark och Öster Malma finns numera sammanlagt närmare 30 häckande par som årligen producerar 90-100 ungar som släpps ut.

Tillfället för utsättningen är inte slumpmässigt utan väljs med omsorg säger Christer Larsson, som är projektledare på Nordens Ark. Det gäller att tajma utsättningen med att vilda fjällgäss vistas i området. Vid utsättningen flygs fjällgässen den sista biten med helikopter till häckningsområdet på fjället. Gässen placeras i utsättningsburar under ett dygn för att hinna vänja sig vid omgivningen och varva ner efter den långa resan innan burarna öppnas och fjällgässen släpps fria. 

Utsättningar av fjällgäss sker nu för åttonde året i rad och det ser mer och mer lovande ut för den svenska fjällgåspopulationen. Det har kommit in många positiva rapporter kring svenska fjällgäss den senaste tiden och särskilt glädjande är att vi ser att våra utsättningsfåglar återvänder i större grupper till häckningsområdet än tidigare år. 

Huvudman för Projekt fjällgås är Svenska Jägareförbundet och tillsammans med Nordens Ark drivs projektet med anslag från det svenska Åtgärdsprogrammet och bidrag från stiftelser och andra organisationer. 

Projektet för att bevara fjällgåsen i Sverige är ett viktigt och långsiktigt arbete som är möjligt att genomföra tack vare stort engagemang från många inblandade. Svenska Postkodlotteriet stödjer Nordens Arks arbete med att bevara fjällgäss.

Foto: Christer Larsson