den 1 februari 2019

Gässlingar värda sin vikt i guld

Mitt i vintern valde ölandsgåsen på Nordens Ark att börja lägga ägg. I början av januari kläcktes tre fina gässlingar och ytterligare en igår. Ölandsgåsen är akut hotad och med bara drygt 100 gäss i genbanken är varje individ viktig och vårdas noga för att klara sig. 

Under 1800-talet var gäss vanliga husdjur men de försvann successivt och på 1970-talet hade ölandsgåsen nästan försvunnit helt. Sedan dess har lantrasföreningen arbetat intensivt för att rädda kvar arten och varje liten gässling vårdas noga.

Ölandsgäss lägger 20-30 ägg som honan sedan ruvar i en dryg månad innan de kläcks. Att gäss lägger ägg så här tidigt är ovanligt och kanske är det förklaringen till att honan på Nordens Ark valde att inte ruva äggen. Vi valde därför, på lantrasföreningens inrådan, att lägga äggen i en kläckningsmaskin där tre små gässlingar såg dagens ljus den 7 januari. Ytterligare en kläcktes igår och ett par ägg till är förhoppningsvis på gång inom kort. Gässlingarna bor nu djurvårdarnas kontor där de kommer stanna tills de är stora nog att släppas ut till de andra på Lantgården.

Gäss är mycket måna om sitt revir och vaktar det noga mot inkräktare. Gåskarlen, hanen, var därför utmärkt som vakthund på de öländska gårdarna och varnade högljutt de boende när det kom besök.


Tre veckor gammal ölandsgässling på Nordens Ark.