den 12 februari 2019

Giftig spindel flyttar in på Nordens Ark

När den vackra men akut hotade blå fågelspindeln nu anlänt till parken utökar Nordens Ark sitt bevarandearbete till att även omfatta spindlar.

-Det är vår första spindel så det är lite spännande, säger Jimmy Helgesson som i helgen hämtade spindeln.

Under 30 år har Nordens Ark arbetat med att bevara utrotningshotade djur och successivt utökat arbetet från grönfläckiga paddor, pilgrimsfalkar och vitryggiga hackspettar till att omfatta såväl amurtigrar och snöleoparder som större ekbockar och mnemosynefjärilar.

Den blå fågelspindeln är en akut hotad art som lever i ett litet område i Andhra Pradesh i Indien. I delar av området är problemen med skogsavverkning och uppodlingar stort, men den internationella handeln med exotiska djur bidrar också till att den redan mycket sällsynta spindeln hotas av utrotning.

-Dessa spindlar lever ensamma utom vid parningen så till en början tar vi bara in en hona, fortsätter Jimmy Helgesson. Vi har aldrig haft spindlar på Nordens Ark tidigare, så vi börjar med en men kommer så småningom att ta in fler individer.

Det är den vackra blå färgen och teckningen som gett spindeln dess namn. Den lever i hålor i höga träd där de väver trattformade nät och födan består huvudsakligen av flygande insekter. Arten är ganska skygg och väljer oftast att fly när den känner sig hotad, men om den provoceras kan den bitas. Giftet är smärtsamt, men inte dödligt för människor.

Inom det den Europeiska djurparksorganisationen EAZA finns ett program för att bevara arten och se till att en säkerhetspopulation finns. Förhoppningen är att man i framtiden kan återinplantera spindlar i det vilda. Nordens Ark kommer att delta i det arbetet.


Påfågeltarantel på Nordens Ark.
Foto Jimmy Helgesson