den 20 mars 2015

Historisk födsel på Nordens Ark

Stiftelsen Nordens Ark och Länsstyrelsen i Kalmar län har lyckats sluta cirkeln med en av Sveriges mest hotade insekter, större ekbock. För några dagar sedan hittade djurvårdare de första äggen och larverna som ekbockar som fötts upp på Nordens Ark har lagt. Det innebär att vi har lyckats föda upp ekbockar som sedan parat sig och lagt befruktade ägg. Det här är det sista och avgörande steget när det kommer till uppfödning i projektet. Nästa steg är att sätta ut uppfödda ekbockar i det vilda.

Stiftelsen Nordens Ark och Länsstyrelsen i Kalmar län har under tre år arbetat fram en metod för att föda upp större ekbockar på avelsanläggningen på Nordens Ark i Bohuslän. Det har innefattat allt från att hitta rätt foderblandning för larver, hantering av larver som blir puppor och till sist skalbaggar som ska reproducera sig. 

Redan 2004 påbörjades arbetet med att skriva ett nationellt åtgärdsprogram för större ekbock och då kläcktes idén att föda upp ekbockar. 
- Det har varit en lång process sedan jag skrev åtgärdsprogrammet, det känns fantastiskt att vi har kommit så långt men det är en lång resa kvar. Större ekbock är en så kallad nyckelart som skapar livsmiljöer för många andra arter, säger Jonas Hedin, ekolog och projektledare på Länsstyrelsen i Kalmar län. 

I ett första skede har uppfödning gjorts med polska ekbockar som samlats in under tre säsonger. Anledningen är att svenska populationen är mycket skör. Arten finns bara på ett fåtal ekar på Halltorps hage på Öland. 
- Det är alldeles för få ekbockar som föds per år, säger Jonas Hedin. 

Processen är lång från att en större ekbock lägger ett ägg till att den utvecklats till en fullgod insekt. En ekbock i det vilda tar ungefär fyra till fem år att utvecklas från ägg till färdigbildad skalbagge. Ekbocken spenderar majoriteten av sin livstid som larv inuti i en ek. När den sedan utvecklats till skalbagge borrar den sig ut genom barken. På avelsanläggningen har man lyckats halvera utvecklingstiden och i veckan gjordes den historiska upptäckten.  
 - En hane och hona som under hösten kläckts sattes nyligen samman, och när jag lyfte på ekbiten hittade jag en larv och flera ägg som de gömt under den, säger Jimmy Helgesson, djurvårdare på Nordens Ark som arbetat med projektet sedan start. 
- Obeskrivlig lycka efter tre årstid att äntligen ha ett så fint resultat!

Nu går projektet in i nästa steg

Metoden är finslipad och fungerar, därför känns det tryggt att för första gången nu hämta svenska ekbockar för uppfödning.  De kommer att få fortplanta sig en tid på Nordens Ark och sedan lämnas ekbockarna tillbaka i Halltorps hage på Öland. Om ett par år kommer deras avkommor att sättas ut i det vilda på fastlandet i Kalmar och Blekinge län. 
- Utsättningen kommer att ske i restaurerade områden där vi har en stor mängd grova ekar. Vi har under många år gjort trädinventering i delar av länen och nu får vi nytta av den. Nu påbörjas ett nytt arbete med nästa steg, avslutar Jonas Hedin.