den 16 februari 2022

Igår kom storken – närmare bestämt 32 vita storkar från Polen

På tisdagseftermiddagen kom 32 vita storkar till Nordens Ark från Warzawa Zoo. Storkarna kommer bli nya avelsfåglar i projektet som arbetar för att rädda kvar storken i Sverige. Majoriteten av fåglarna ska flytta vidare ner till Storkprojektet i Skåne och kvar på Nordens Ark blir 10 storkar som flyttar ut i Våtmarken. Allt för att den vita storken åter ska bli en vanlig syn i vårt land.

Storkarna är födda i det fria men har av olika anledningar behövts tas omhand för rehabilitering och inte kunnat släppas ut i det vilda igen. Flera av storkarna har vingskador som de fått av att flyga in i kraftledningar eller av att ha blivit avsiktligt skjutna.  

- Högspänningsledningar är ett stort hot mot många större fågelarter och en av de vanligaste dödsorsakerna för den vita storken, säger Emma Nygren, bevarandekoordinator på Nordens Ark. De här storkarna har fått en andra chans och är ett viktigt tillskott i arbetet med att rädda storkarna i Sverige då deras ungar kommer släppas ut i det vilda.


Vita storkar på Nordens Ark. Foto: Ola Jennersten

Nordens Ark har i många år samarbetat med Storkprojektet i Skåne som kämpar för att få tillbaka en vild och flyttande storkpopulation i Sverige. Varje år, under det årliga storksläppet, släpps ett hundratal storkungar ut i det fria för att tillsammans med de vilda fåglarna flytta söderut. Många övervintrar i Sydeuropa medan andra kan flyga hela vägen till Sydafrika. Där stannar de i ett par - tre år innan de är vuxna nog att flytta tillbaka till Sverige för att häcka. Idag är flytten ett av de stora hoten mot arten, mycket kan hända och många storkar förolyckas på vägen.

- För att vi ska känna oss nöjda och arten betraktas som räddad i Sverige krävs ännu en hel del arbete, fortsätter Emma, och de här 32 storkarna är en viktig del det arbetet.