den 19 februari 2024

Naturen känner inga gränser

En ny FN-rapport visar att världens migrerande djur får allt svårare att klara sig. I veckan träffades världsledare, forskare och sakkunniga på CMS COP14, ett FN-möte om konventionen om skydd av migrerande vilda djur. Mötet hölls i i Samarkand, Uzbekistan.

De främsta hoten mot de migrerande arterna är mänsklig exploatering och att djurens livsmiljöer försvinner. Klimatförändringar, miljöförstöring och invasiva djur och växter bidrar också till att förvärra läget.

I Centralasien finns flera arter av vildkatt som alla är speciellt anpassade för just sin livsmiljö, något som gör dem till perfekta flaggskeppsarter när gäller bevarandet av katterna, deras bytesdjur och de känsliga ekosystem de lever i.

Den karismatiska pallaskatten är en av de hotade arterna som drabbats och nu stod i begrepp att tas upp i konventionen. Glädjande nog lyckades det och i torsdags stod det klart att arten kommer att skyddas. Ett oerhört viktigt steg i bevarandet av arten.

Det är ett gränsöverskidande samarbete som lett fram till att pallaskatten nu är upptagen i konventionen. PICA-teamet har gjort ett fantastiskt arbete tillsammans med representanter för regeringarna i Kazakhstan och Uzbekistan liksom IUCN SSC Cat Specialist Group och Manul Working Group.


Pallaskatt på Nordens Ark. Foto: Marie Mattsson