den 10 oktober 2014

Nordens Ark deltar i studie om stortrapp

I höst genomförs en studie för att utröna om en återinplantering i Sverige av stortrapp är möjlig. Karl Fritzson vid SLU Umeå på Centrum för Vilt- och Fiskforskning, gör studien i form av sitt examensarbete. Bland annat besöker han Nordens Ark för att studera våra uppfödnings- och utplanteringsprojekt gällande fåglar. 

- Det är en intressant studie, och ett projekt som vi funderat på under flera års tid, säger Christer Larsson, projektledare för bevarandeprojekten på Nordens Ark.
 
Stortrappen (Otis tarda) är Europas tyngsta fågel med en vikt uppemot 17 kg. Den lever i hedlandskap i Europa och i stäppområden i Asien. I Europa minskar arten snabbt i många länder pga habitatförändringar. Arten försvann från Sverige på 1860-talet. 
 
Framförallt ska Karl Fritzson studera ett pågående inplanteringsprojekt i Brandenburg i Tyskland och göra intervjuer med experter i flera olika länder. Både uppfödning, utsättning och habitarestaurering kommer att belysas i examensarbetet som beräknas vara färdigt februari 2015. Handledare är Carl-Gustaf Thulin, SLU och biträdande handledare är Mats Niklasson, projektledare för Ekoparken på Nordens Ark.