den 28 november 2014

Nordens Arks Vänner har dubblerats

I år har Nordens Arks Vänner (NAV) ökat sitt medlemsantal med hela 96 procent.

- Vi är jätteglada för att så många vill stödja oss, tack alla som valt att bli medlemmar, säger Sonia Lundin, ordförande i NAV.

Medlemsantalet har ökat från 4 462 till 8 744 medlemmar. NAV är en ideell förening som arbetar med att stödja Nordens Arks arbete med att rädda och bevara hotade arter. Föreningen startade för 25 år sedan, och tillsammans har både NAV och Nordens Ark haft ett fantastiskt jubileumsår. För NAV har målet hela tiden varit att detta år öka medlemsantalet och öka vetskapen om föreningen.

- Vi har sänkt priserna under hela jubileumsåret, berättar Sonia Lundin och fortsätter.
- Nu hoppas vi att flera av medlemmarna stannar med oss även nästa år.

NAV har under 25 år bidragit med hela 25 miljoner kronor till Nordens Arks verksamhet. Detta år satsade föreningen stort på parkens nya art, persisk leopard. Den främsta anledningen till att NAV startades för 25 år sedan var att en grupp engagerade människor, en ”hjälpgrupp”, ville stödja Nordens Ark i att utveckla verksamheten mot deras målbild. Det var krisigt med pengar och hjälpgruppen såg att de kunde hjälpa till med finansiella medel genom ideellt arbete.

Att Sonia Lundin fortfarande är engagerad i NAV är att hon ser vikten av att i en trakt där turismen är viktig kunna erbjuda en bra besöksnäring.
- Vad är inte bättre än att besöka en vacker park med djur och samtidigt hjälpa hotade arter, säger Sonia Lundin och fortsätter med glimten i ögat.
- När en kulturhistorisk gård som Åby sätteri inte längre fungerar som en gård så är verksamheten som Nordens Ark bedriver det näst bästa. Mitt hjärta slår för Norra Bohuslän och det vi kan göra för att utveckla denna byggd.

Detta är Nordens Arks Vänner

NAV bildades 1989 och är en ideell fristående medlemsförening i syfte att stödja Nordens Arks verksamhet. Fram till 2009 kallades den Stödföreningen Nordens Ark och därefter är den känd som Nordens Arks Vänner. Föreningen har genom åren organiserat en mängd olika aktiviteter och arrangemang vars intäkter gynnat Nordens Arks utveckling. Det traditionella midsommarfirandet på Åby säteri och skördemarknaden på lantgården i september är två av föreningens större arrangemang som lockar hundratals besökare.

Som medlem i NAV får du fri entré till parken, delta i föreningens aktiviteter, information om Nordens Arks viktiga arbete i medlemstidningen Arket och via nyhetsbrev. Dessutom rabatt på Nordens Arks hotell och butik.