den 7 mars 2022

Nu räddar vi den sydliga kärrsnäppan

Den biologiska mångfalden minskar alarmerande fort i Sverige. Den hotade sydliga kärrsnäppan har minskat från minst 1 000 häckande par på 30-talet till endast 65 i dag. Nordens Ark och BirdLife ska nu försöka vända utvecklingen.
 
Det är fortfarande möjligt att rädda den sydliga kärrsnäppan, men man måste agera snabbt. Det är den sista spillran av populationen i Sverige som Nordens Ark och BirdLife Sverige nu går samman för att rädda.
 
Den sydliga kärrsnäppan trivs i våtmarker och på strandängar, områden som i stor utsträckning försvunnit på grund av utdikning och odling. För att öka fågelbeståndet kommer projektet arbeta på flera fronter för att adressera de hot som arten möter. Det vilda beståndet kommer bland annat att förstärkas genom utsättning av individer kläckta och uppfödda på Nordens Ark. När ungarna växt till sig släpps de ut på lämpliga lokaler.
 
-En större och nästan flygfärdig unge kan skydda sig betydligt bättre mot rovdjur förklarar Emma Nygren, bevarandebiolog på Nordens Ark. De har då fått ett försprång i livet och är inte längre lika sårbara.
 

Sydlig kärrsnäppa. Foto: Berra Breife
 
Projektet kommer också att fokusera på årliga populationsövervakning där bon inventeras och fåglar ska ringmärkas. Dessutom måste deras livsmiljö förbättras, genom exempelvis att diken pluggas igen vilket leder till att grunda vattensamlingar återställs. 
 
Den sydliga kärrsnäppan finns i dag främst på Öland och i Skåne. På lokal nivå ska därför utbildning och informationsaktiviteter ske i skolor och för andra intresserade när minst tio strandängar ska återställas. Allt för att förhindra att den sydliga kärrsnäppan försvinner helt från den svenska faunan. Projektet löper över fyra år och de två organisationerna tillsammans får 13,2 miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriet.
 
-Det är ett jättejobb som måste göras, säger Mats Höggren, vd på Nordens Ark, men det är möjligt. Tack vare stödet från Postkodlotteriet kommer vi tillsammans med BirdLife Sverige och berörda länsstyrelser att göra allt vi kan.
 
Projektet “En sista utväg för den sydliga kärrsnäppan” är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet varje år. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet förmedlat drygt 12 miljarder kronor till ideella organisationers viktiga arbete. 

Ett samarbete mellan Nordens Ark och BirdLife Sverige med stöd av Postkodlotteriet