den 29 januari 2018

Ombyggnation vid Varghuset

En tid framöver pågår ett arbete vid Varghuset med att flytta samt renovera toaletterna vid Vargkiosken. Dessa kommer alltså stängas av helt. Med anledning av detta hänvisar vi våra besökare till toaletterna vid amurtiger eller i Våtmarkshuset. Viss avspärrning kan förekomma i samband med renoveringen.