den 26 november 2014

Sveriges enda pallaskattungar får nya hem

För första gången någonsin har pallaskattungar födda och uppvuxna på Stiftelsen Nordens Ark överlevt. Nu kommer de att skickas till parker i Europa. Ett nytt samarbete mellan alla zoologiska parker i Europa har lett till framgången.

Under 2013 drabbades pallaskattungar i världens parker av toxyplasmos och dog. Det var en stor tragedi som ledde till att de europeiska parkerna träffades under det årliga EAZA-mötet. EAZA står för European Association of Zoos and Aquaria och är en djurparksorganisation. 

Syftet med mötet var att diskutera olika strategier för att få kattungarna att överleva. Toxoplasmos är en parasit som finns i bland annat möss och gnagare, just pallaskatter verkar vara extra känsliga mot parasiten och har varit det en längre tid. Parasiten finns bland annat hos alla tamkatter i Sverige. 
- Stamboksföraren för pallaskatt sammanställde olika metoder för att behandla katterna beroende på hur anläggningen såg ut samt om föräldrarna hade toxoplasmos innan, berättar Ewa Wikberg, biträdande zoolog på Nordens Ark. 

I år har tre pallaskattungekullar överlevt i världen, varav en kull med fem ungar på Nordens Ark i Bohuslän. Ett gediget arbete från alla anställda på Nordens Ark har lett till att alla kattungar har överlevt och nu är redo att skickas ut i Europa. Flera åtgärder har vidtagits sedan de föddes under våren.
- Honan behandlandes innan ungarna föddes och ungarna behandlades i fem månader tills att de ansågs vara tillräckligt motståndskraftiga att klara av att parasiten. Under hela perioden har vi tagit blodprover som har skickats till stamboksföraren, säger Ewa Wikberg. 

Det är stort att samtliga parker samarbetar för att arten ska överleva. På Nordens Ark är det stor glädje över att få första gången skicka pallaskatter till andra parker. 
- Jag är jätteglad att allt hårt arbete har lett till att kattungarna överlevt. Det är skönt att de har blivit stora och vi kan bidra till artens fortlevnad på ett värdefullt sätt. Det är mycket jobb kvar för att knäcka gåtan om varför pallaskatter drabbas så hårt av toxoplasmos. Det här har varit en laginsats hela vägen från vår park upp på Europeisk nivå. 

Tre av fem pallaskattungar har flyttat de senaste dagarna. De har skickats till Lyon, Budapest och Lodz.