den 10 juni 2024

Sydliga kärrsnäppor släpps ut i det vilda efter att de fått ett försprång på livet

Nordens Ark och BirdLife Sverige fortsätter sitt arbeta för att rädda den akut hotade sydliga kärrsnäppan och släpper i sommar ut 27 stycken "headstartade” fåglar i det vilda. Det är sju kullar som fötts upp på södra Öland i ett försök att öka antalet individer i det vilda. Arbetet är del i det gemensamma projektet för att rädda den sydliga kärrsnäppan från utrotning i Sverige.


Utsläppt unge av sydlig kärrsnäppa. Foto: Mattias Ullman

Efter månader av förberedelser och hårt arbete kommer projektet under juni att ha släppt ut totalt 27 individer av den hotade sydliga kärrsnäppan på Öland. Metoden som används kallas för headstarting och är en effektiv och beprövad metod för att stoppa populationsminskning för vadarfåglar. Den går ut på att man samlar in ägg från vilda fåglar för att kläcka fram och föda upp ungar under deras första kritiska veckor, för att sedan släppa ut dem när de växt till sig. I det vilda kan 60–90% av äggen och små ungar bli uppätna av rovdjur. Även födobrist eller dåligt väder är en risk. Genom skyddet som headstarting medför kan fler individer överleva till flygfärdig ålder.

-Den sydliga kärrsnäppan står på randen till utrotning i Sverige men genom vårt arbete hoppas vi att fler individer ska överleva till vuxen ålder och därmed öka antalet individer i det vilda, säger Dick Liljegren från Nordens Ark som är ansvarig för uppfödningen av sydlig kärrsnäppa.


Dick Liljegren och Emelie Davidsson med sydliga kärrsnäppor redo för utsläpp. Foto: Mikaela Lindholm

Utsättningarna sker i tre omgångar då det är fåglarnas flygförmåga som avgör när de kan släppas. När ungarna har växt till sig och kan flyga har de ett bättre skydd från olika hot och har på det viset fått ett försprång – en ”headstart”- med bättre möjligheter att överleva. Dagens släpp är årets andra där fåglar från fyra olika kullar kommer släppas ut.

Ungar av vadarfåglar är självgående från den stund de kläcks, föräldrarna hjälper bara till med att visa var man hittar mat samtidigt som de håller utkik efter faror. Detta gör att de fungerar bra att föda upp ungarna utan föräldrar. Efter utsättning har vi en noggrann övervakning av ungarna där vi försöker följa dem och observera deras beteenden.

- Vi övervakar ungarna några veckor efter att de lämnat utsättningsvoljären, för att säkerställa att de klarar sig, säger Eleonor Karlsson, från BirdLife Sverige, projektsamordnare. Vi ser att fåglarna snabbt anpassar sig till ett liv i det vilda och även att de uppvisar naturliga beteenden.

I projektet, som blivit möjligt tack Postkodlotteriets lottköpare, görs flera andra insatser för den sydliga kärrsnäppan och dess viktiga livsmiljöer, till exempel olika åtgärder i fält, information till allmänheten i samarbete med universitet och länsstyrelser.