den 17 juni 2021

Världsunik nyhet - den hotade alpbocken har kläckts och parar sig för fullt

För två år sedan anlände de första alpbockarna från Österrike till Nordens Ark. Uppdraget var att hitta metoder för att föda upp de hotade skalbaggarna i större skala för att sedan kunna släppa ut dem i områden där de tidigare funnits. Under våren har fyra alpbockar kläckts och idag sågs de para sig för första gången – ett stort steg i arbetet att rädda arten från utrotning.

”Konsten att rädda ett småkryps liv”, så beskrev vi det världsunika arbetet som inleddes för två år sedan när en av Europas vackraste insekter kom till Nordens Ark. Nu har arbetet burit frukt och fyra alpbockar har fötts upp från ägg till vuxna skalbaggar som idag sågs para sig.

-Det är fantastiska nyheter, säger Jimmy Helgesson som är ansvarig för uppfödningsprojektet på Nordens Ark. Så vitt vi vet har det aldrig gjorts tidigare. Att vi nu lyckats föda upp alpbockar från ägg till vuxna skalbaggar är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Att hitta bra metoder för att föda upp hotade skalbaggar som alpbocken är oerhört viktigt för att rädda dem från utrotning.


Alpbock. Foto: Jimmy Helgesson

Nordens Ark har under många år arbetat med att ta fram metoder för att föda upp utrotningshotade skalbaggar och när turen kom till alpbocken (Rosalia alpina) var vi ett självklart val. Arbetet sker i samarbete med Alpenzoo i Österrike och målet är att hitta metoder för att föda upp alpbockar i stor skala för att sedan kunna släppa ut i områden där den tidigare funnits men idag försvunnit från.

I början av juni 2019 anlände fem individer av den hotade alpbocken från Österrike. De fann sig väl tillrätta och började genast para sig och lägga ägg. Ägg som nu kläckts till fullvuxna skalbaggar som i sin tur parar sig.

-Det är lite speciellt att börja arbeta med en art där det inte finns någon tidigare kunskap, fortsätter Jimmy, men vi har lång erfarenhet att föda upp andra hotade långhorningar som exempelvis den större ekbocken och det var till stor hjälp här.

Vacker och iögonfallande skalbagge
Alpbocken (Rosalia alpina) är en mycket vacker och iögonfallande skalbagge som tillhör familjen långhorningar. Arten har distinkta täckvingar med svarta fläckar och tvärband på blågrå bakgrund. Arten lever i huvudsak i bokskogar i mellersta Europas bergstrakter och i länderna runt Medelhavet.

Idag är alpbocken på stark tillbakagång inom hela sitt utbredningsområde. Den hotas när dess livsmiljö försvinner i takt med att Europas unika bokskogar minskar på grund av människans framfart.