den 10 februari 2024

Vietnamazing – rädda Vietnams hotade arter

Vietnam är en viktigt biologisk hotspot med många unika arter som idag riskerar att försvinna om ingenting görs. Tjuvjakt och förstörda livsmiljöer är som så ofta stora hot liksom det långa Vietnamkriget satt fick förödande konsekvenser för djur och växtliv.

Genom kampanjen Vietnamazing sätts ljuset på det allvarliga läget, kommer ett kraftfullt nätverk av bevarandeinsatser att skapas. Det handlar så väl om information för att öka medvetenheten om läget som om forskning och utbildning. Men också konkreta bevarandeinsatser både i fält och på avelsstationer runt om i världen.  Livsmiljöer och ekosystem ska återskapas och hotade arter skyddas.

Vietnamazing är en två år lång kampanj och vi är självklart med. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa förändring.

 

Mer information om kampanjen:
Vietnamazing