den 24 maj 2022

Viktiga sköldpaddsägg funna på Nordens Ark

Igår firades internationella sköldpaddsdagen runt om i världen och dagen till ära fann man fem fina ägg hos de vietnamesiska dammsköldpaddorna på Nordens Ark.

-Det är både roligt och viktigt, säger Jimmy Helgesson som ansvarar för sköldpaddorna på Nordens Ark. Vi är den enda anläggningen i Europa som fått lov att föröka vietnamesiska dammsköldpaddor i år och att det lyckades är fantastiskt.

Att bara de här två sköldpaddorna fick lov att para sig beror på att deras gener är extra viktiga. Anledningen till detta är att båda ursprungligen är födda i det vilda och är därmed inte besläktade med de andra dammsköldpaddorna i avelspopulationen.


Vietnamesisk dammsköldpadda med ägg. Foto: Jimmy Helgesson 

För drygt 35 år sedan fångades både hanen och honan in i Vietnam och såldes som husdjur, ett vanligt och stort hot mot många av världens utrotningshotade sköldpaddsarter. Under 25 år hölls de sedan som husdjur i Nederländerna innan de överlämnades till bevarandeprojektet och hamnade på Nordens Ark.

-Idag finns nästa inga vietnamesiska dammsköldpaddor kvar i det vilda, fortsätter Jimmy, men på här Nordens Ark arbetar vi för att rädda arten från att försvinna helt och vi har nu en av de största avelsgrupperna i Europa.

Sköldpaddorna har fått flera försök att para sig och har nu tillslut lagt fem fina ägg som alla ser ut att vara befruktade. Vi väntar med spänning på att de skall kläckas om drygt 100 dagar för att ge nytt hopp till den vietnamesiska dammsköldpaddans överlevnad.