den 15 juni 2023

Vildkatter har släppts ut i Skottland

Efter flera års arbete så släpptes de första fyra vildkatterna ut i Cairngorms National Park i förra veckan och allt gick över förväntan. Det är en historisk händelse och första gången det sker. De kommande veckorna kommer fler katter att släppas ut.

Vildkatter var en gång vanliga i hela Storbritannien men Idag står arten på randen till utrotning. Historiskt sett har deras livsmiljöer försvunnit och människan sett den som ett hot och jagat den. Det hundratal individer som finns kvar idag hotas främst av sjukdomar och hybridisering med tamkatter.

För att kunna rädda vildkatterna måste den vilda populationen förstärkas och Saving Wildcats har sedan 2019 arbetat med bland annat avel och uppfödning för att nu äntligen kunna släppa ut vildkatter i det vilda.

Nordens Ark samarbetar med Saving Wildcats och två nya hägn har byggts i vår slutna avelsanläggning där vildkatter kommer att födas upp för att ingå i utplanteringsprojektet.


Läs mer om arbetet och utsläppet hos Saving Wildcats

Saving Wildcats är ett samarbete mellan Royal Zoological Society of Scotland, Scottish Natural Heritage, the Cairngorms National Park Authority, Forestry and Land Scotland och Junta De Andalucía