den 10 januari 2019

Under hösten startades Sotenäs Havsörnsprojekt som är ett samarbete mellan Sotenäs Kommun, Nordens Ark och Grosshamns Fältstation.

Bohuslän är en av de få platser i Sverige dit havsörnen ännu inte återkommit och häckat. Det ska vi nu försöka råda bot på genom olika åtgärder som till exempel åtling med sill på öar i kustbandet. 

Senast havsörnen var etablerad i området var i början av 1900-talet. Genom att få tillbaka arten till kommunen berikar vi dels den biologiska mångfalden och får samtidigt en bättre balans i det vilda fågelbeståndet.

Vi ser med förväntan och förhoppning fram emot att åter ha häckande havsörnar i vårt område.


Utsikt över fjorden på Nordens Ark. Foto: Therese Patriksson