Praktikplats

Nordens Ark är en mångfasetterad arbetsplats och tar emot praktikanter på alla våra olika arbetsområden. Du blir en del av arbetslaget på den avdelning du praktiserar för att utvecklas både inom yrket och yrkeslivet.

Bild

Nordens Ark tar emot studenter för praktik från universitet och högskolor. Vi prioriterar studenter med någon form av naturvetenskaplig inriktning och som går någon form av praktikkurs. Praktikperioden bör vara tre veckor eller mer.

Under praktikperioden kan vi erbjuda ett begränsat antal studenter gratis boende på Nordens Ark. Det finns även vandrarhem på bil-, buss- och cykelavstånd.

Bild

Vi har begränsningar i hur många studenter vi kan ta emot och ber dig därför kontakta oss för förfrågan om praktik.

För praktik inom etologi, djurvälfärd eller nutrition i djurparken: Kontakta [email protected] 

För praktik inom bevarande: kontakta [email protected] 

För praktik inom ekologisk restaurering, praktisk naturvård eller artinventering i Ekoparken: kontakta [email protected] 

För praktik inom marknadsföring, hotell eller restaurang: kontakta [email protected]