den 1 februari 2024

Eremitibisar från Nordens Ark flyttar till Spanien

För andra gången har fåglar uppfödda på Nordens Ark skickats till Spanien för att släppas ut i det vilda. Eremitibisen var en gång en vanlig fågel i södra Europa men idag finns den bara kvar på två ställen i det vilda; i Marocko och i Turkiet. Sedan några år tillbaka pågår ett projekt för att återföra arten till den spanska faunan, ett arbete som varit mycket lyckat.


Eremitibis. Foto: Marie Mattsson, Nordens Ark

Igår skickades fyra eremitibisar från Nordens Ark till Cádizprovinsen i södra Spanien. Där ska de nu acklimatisera sig lite innan de kommer att släppas ut i det vilda om någon månad.

- Det är fantastiskt roligt att vi nu för andra gången kan skicka eremitibisungar för utsättning i det vilda, säger Sara Nilsson som ansvarar för transporter av djur till och från Nordens Ark. Våra eremitibisar är viktiga för att stärka den genetiska variationen hos den befintliga gruppen i Spanien.

Nordens Ark arbetar med flera olika bevarandeprojekt både lokalt i Sverige med bland annat grönfläckig padda, vit stork och större ekbock, men även internationellt som med eremitibsarna i Spanien.

-Att kunna vara med och förstärka befintliga populationer i det vilda är roligt och viktigt, fortsätter Sara, och extra roligt är det att det gått så bra.

Utsättningarna av eremitibisar i Cádizprovinsen är ett exempel på ett lyckosamt bevarandeprojekt. Fåglarna har funnit sig väl tillrätta och trivs i området. Så till den grad att man efter årets utsläpp kommer göra ett uppehåll för att låta dem etablera sig ordentligt. Kolonin kommer att studeras noga för att se om vidare insatser behövs i framtiden.

Bevarandeprojektet och utsättningarna leds av Proyecto Eremita.

Om eremitibis
Eremitibisen är tvärtemot vad namnet antyder en social fågel som lever i kolonier på 40 - 50 individer. Den häckar på ensliga klipphyllor och i grottor i torra bergstrakter med närhet till rinnande vatten och kanske är det därifrån den fått sitt namn. Varje vår lägger honorna 2-3 ägg och i maj kläcktes 10 ungar, fem honor och fem hanar, på Nordens Ark.


Eremitibisar. Foto: Marie Mattsson, Nordens Ark