den 11 juli 2023

Från Lysekil till Dominica för att räkna grodor

Nu skickar Nordens Ark en djurvårdare till Dominica i Karibien för att hjälpa till med den viktiga inventeringen av kycklinggrodor i det vilda.

Kycklinggrodan är en av världens största grodor och finns endast på öarna Montserrat och Dominica i Karibien. Arten har haft det extremt tufft i det vilda då hoten avlöst varandra. Jakt, introducerade främmande arter, naturkatastrofer och den dödliga svampsjukdomen chytridiomykos gör att arten nu står på randen till utrotning. För att rädda den krävs massiva insatser, till att börja med görs en omfattande inventering för att bedöma läget i det vilda. 

Under två veckor i juli kommer Kristofer Försäter från Nordens Ark för att hjälpa det internationella team som under en månad ska söka efter kycklinggrodor på Dominica. Efter detta kan en populationsuppskattning göras och nya mål sättas för hur arten ska räddas från utrotning. 

-Det är mycket viktigt för att vi bättre skall förstå läget och för att rätt insatser ska sättas in, säger Kristofer som är ansvarig för kycklinggrodorna på Nordens Ark. Grodorna har haft det tufft och det är osäkert hur många som faktiskt finns kvar i det vilda och det är tjugo år sedan en liknande inventering gjordes.Kristofer Försäter med kycklinggrodor i Karibien. Foto: Nordens Ark


Dominica ligger inte direkt nästgårds, det är en lång resa från Lysekil där Kristofer bor till den lilla ön i Karibien. Men han intygar att det är värt det. 

-Kycklinggrodan är en fantastisk art på många sätt. Att den har visat sig vara social med sina artfränder och det faktum att båda föräldrarna är delaktiga i uppfödning av ungarna gör den väldigt intressant. Det är också en art som har stor kulturell betydelse både på Dominica och Montserrat, fortsätter Kristofer.

I arbetet med att rädda arten har en räddningspopulation uppdelad på fyra djurparker runt om i Europa etablerats.
På Nordens Ark finns en stor och väl fungerande grupp grodor som vid flera tillfällen förökat sig. Just nu kan man på följa kycklinggrodor som nyss lagt skumbo med yngel live på hemsidan. Föräldrarna vaktar noga boet från potentiella fiender och honan matar ynglen med obefruktade ägg.

Nordens Ark är en del av Mountain Chicken Recovery Programme - ett samarbete som även inkluderar Chester Zoo, Durrell Wildlife Conservation Trust,  och Zoological Society of London och regeringarna på Montserrat och Dominica.