Kycklinggroda

Kycklinggrodan är en av världens största grodor som idag endast återfinns på öarna Montserrat och Dominika i Karibien. Arten har haft det extremt tufft i det vilda då hoten avlöst varandra. Först försvann dess livsmiljö, den jagades för matkonsumtion och sedan planterades arter in som påverkade kycklinggrodan negativt. Det som slutligen har drivit arten till randen av utrotning är införandet av chytridiomykos, en svampinfektion som drabbar groddjurens hud och som ofta har dödlig utgång.

Kycklinggrodan drabbades hårt av svampsjukdomen chytridiomykos och var nära att utrotas i det vilda. För att rädda arten etablerades en räddningpopulation i djurparker runt om i Europa. Nordens Ark samarbetar med Chester ZooDurrell Wildlife Conservation Trust, och Zoological Society of London och är en del av Mountain Chicken Recovery Programme. Ett samarbete mellan europeiska bevarandeorganisationer och regeringarna på Montserrat och Dominica.

Vad vi gör på Nordens Ark

När chytridiomykos kom till Dominika 2002 kraschade populationen av kycklingrodor på ön inom loppet av några få år. Trots försök att hindra spridningen av svampen hände samma sak på Montserrat 2009, vilket resulterade arten utrotades från ön. I februari 2009, gjordes ett räddningsuppdrag för att fånga in 50 av de sista kycklinggrodorna på Montserrat och flytta dessa till djurparker i Europa. Syftet med projektet är att hålla en räddningspopulation av kycklinggrodor i biosäkraanläggningar och producera ungar för att i framtiden kunna återinplantera dem i lämpliga områden på Montserrat och Dominika. Nordens Arks långa erfarenhet av att hålla, fortplanta och plantera ut groddjur gjorde att vi blev tillfrågade att delta i bevarandearbetet. Under 2015 färdigställdes en avelsanläggning på Nordens Ark. Där hålls idag en stor avelsgrupp av kycklinggrodan under biosäkraförhållanden. Grodorna lever i stora terrarium där såväl inredning, belysning och temperatur regleras för att efterlikna förhållandena i artens naturliga livsmiljö över dygnet och året. Att sköta grodor under biosäkraförhållanden innebär bland annat att djurskötarna måste göra kläd- och skoombyten för att utföra skötseln och följa strikta smittskyddsregler vilket medför att anläggningen inte är öppen för allmänheten.

Räddningspopulationen för kycklinggrodor är otroligt viktig för att säkra artens långsiktiga överlevnad. Nordens Ark tar här ett stort ansvar för arten då vi håller den största gruppen av kycklinggrodor i världen. Avelsprogrammet har under de senaste åren haft problem med reproduktionen då få avkommor har producerats. Därför lägger vi mycket fokus på att utveckla effektiva uppfödningsmetoder för att producera så många ungar som möjlig för framtida utplantering. 

Att hålla en räddningspopulation är bara en del av en större plan för att rädda kycklinggrodan från utrotning. Tillsammans med våra partnerorganisationer jobbar Nordens Ark för att testa om det är möjligt att återetablera arten på Montserrat. Då svampen inte kan överleva i temperaturer över 30 C har ett världsunikt försök initierats där projektet utformat hägn på plats på Montserrat på ett sätt som ökar solinstrålning. Det skapar varma och torra platser för kycklinggrodorna att vistas på. Dessutom värms de dammar som finns upp till 31C. På så sätt hoppas man att grodorna själva, vid sjukdom, ska söka upp dessa platser för att ”självmedicinera” mot svampen. Sedan juli 2019 hålls ett tjugotal kycklingrodor uppfödda på djurparker i Europa i dessa två stora hägn. Vi håller just nu på att undersöka hur effektiva våra insatser är och om det är möjligt för kycklinggrodan att stå emot chytridiomykos och därigenom öka antalet grodor som överlever en infektion. Vi hoppas att detta arbete ska leda till att kycklinggrodan kan återvända till skogarna på Montserrat och Dominika. 

Aktuellt i projektet - augusti 2023

Avelsäsongen för 2023 är i full gång och i skrivande stund har tre par redan fått ungar under året, en väldigt rolig och viktig händelse då Nordens Ark är den enda parken som lyckats reproducera kycklinggroda i år. Under hösten väntas en ny avelshona ifrån Chester Zoo anlända till Nordens Ark. Genetiskt passar denna avelshona bra med en av våra hanar och det ska bli spännande att se om parningen kan ge framgångsrika resultat.

I samarbete med

Chester Zoo, Durrell Wildlife Conservation Trust, Zoological Society of LondonForestry, Wildlife and Parks Division på Dominica och Department of Environment på Montserrat