den 24 september 2019

Live från leopardlyan

Den persiska leopardungen har redan blivit två månader gammal och ger sig då och då ut på äventyr i hägnet tillsammans med mamma. En stor del av dagen tillbringas dock fortfarande i lyan där det de vilar lugnt och tryggt. 

Du kan se leoparden och hennes mamma i lyan via livesändingen på vår YouTube-kanal.

Den persiska leoparden är ett starkt hotat kattdjur som har utrotats från stora delar av dess tidigare utbredningsområde. Idag finns den huvudsakliga populationen i de iranska bergen. För att rädda underarten och återetablera den i dess forna utbredningsområde har ett spännande och viktigt utsättningsprojekt startats för persisk leopard i Kaukasus, Ryssland.

I Sotji nationalpark finns ett avel -och utplanteringscenter där leoparder tränas för att klara ett liv i det vilda. Personal från avelscentret har besökt Nordens Ark för att ta del av vår erfarenhet av att hålla stora kattdjur och hur vi driver våra utsättningsprojekt. Vi har även varit på plats i Sotji för att se hur projektet utvecklats.

Projektet är unikt i sitt slag, då utsättning av stora kattdjur som leoparder aldrig tidigare skett. Tre leoparder har hittills släppts ut i det fria och planen är att på sikt knyta ihop utbredningen av arten från Afghanistan i öster till Ryssland i väster.

Svenska Postkodlotteriet stödjer Nordens Arks arbete med persisk leopard.