djurbilder1200x560persiskleopard1.jpg
Persisk leopard på Nordens Ark
djurbilder1200x560persiskleopard1.jpg

Persisk leopard

Panthera pardus saxicolor

Den ljusa pälsen är täckt av svarta fläckar med ett rostfärgat mittparti. Persisk leopard är den största av de fem hotade underarterna av leopard, en vuxen hane kan väga upp till 90 kg. 

Vikt: hane cirka 90 kg
Längd: 259 cm Mankhöjd: 50 - 70 cm

De persiska leoparderna är solitära vilket innebär att de lever ensamma och bara träffas vid parning. Vuxna leopardhanar håller stora revir som överlappar flera honors. Honornas revir är ofta betydligt mindre än hanarnas. Kattdjur är strikta köttätare och den persiska leopardens diet består i huvudsak av rådjur, västkaukasisk tur (en slags stenbock), mufflon, vildsvin och stäppfår. Kosten varierar lite beroende på var leoparderna lever. Även mindre byten som piggsvin och harar kan förekomma i kosten.

Arten fanns förr i stora delar av Kaukasus. Idag finns uppskattningsvis färre än tusen individer kvar i det vilda. Det mest akuta hotet i dagsläget är människan utbredning i deras livsmiljöer. Detta leder till små isolerade populationer som har svårt att träffas. Den illegala jakten på såväl leoparderna som deras bytesdjur är ett stort problem liksom gruvdriften och avskogningen i deras livsområden.

I dag återfinns den persiska leoparden i små populationer, främst i Iran samt på några få platser i Afghanistan, Turkmenistan och i Armenien.


Bli fodervärd