Grundskola

På Nordens Ark får eleverna lära sig mer om lokala och globala miljö-, natur- och djurfrågor. Skolverksamheten på Nordens Ark erbjuder verklighets- och upplevelsebaserade situationer där alla sinnen och intelligenser stimuleras i lärandeprocessen. 

Ett besök hos oss kan vävas in i skolans läro- och kursplaner. I de övergripande målen och riktlinjerna för grundskolan står till exempel att: Varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv och har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling (Lgr11).

Vi har ett nära samarbete med samtliga grundskolor i Sotenäs kommun där eleverna kommer till oss en gång per läsår för olika typer av lektioner som är knutna till läroplanen.

För mer information och bokning av lektioner maila på skolinfo[at]nordensark.se 

För bokning av besök med guidning 0523-795 90bokning[at]nordensark.se.  

Aktiviteter

Nordens Ark erbjuder flera olika aktiviteter som passar grundskolans samtliga nivåer.

Promenaden Tidsresan låter dig uppleva detta genom stora skyltar som visar hur landskapet har förändrats, läs mer om den här.

Förskola - åk 3

För förskolan upp till årskurs 3 föreslår vi lite kortare aktiviteter, både i sträcka och i tid. Det blir mycket spännande och rolig information om våra djur. Vi rekommenderar:

Åk 4 - 6

För årskurs 4 - 6 passar nästan alla våra aktiviteter. Vi går mer på djupet med vår information om djuren och pratar om olika arter och deras krav på miljö. Givetvis blandar vi upp allt med en stor nypa spännande och roliga fakta om djuren. Vi rekommenderar:

Åk 7 - 9

Med årskurs 7 - 9 går vi verkligen på djupet i våra aktiviteter. Artbegrepp, genetik och djurens funktioner i ekosystemet blandas med spännande och roliga fakta om djuren. Bland rekommenderade program finns allt från guidningar i parken till föreläsningar i våra lokaler. Vi rekommenderar: