OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Vi är alla (o)lika

Lektionen pågår i 2 timmar, utöver detta möter vi gruppen vid entrén och går med dem till skolhuset/lantgården. En pedagog tar hand om 25 barn, vid större grupper delar vi gruppen och två pedagoger arbetar samtidigt.

Tidpunkt: Oktober - mars

Plats: Lantgården

Innan besöket: I skolan förbereds eleverna inför besöket genom att läraren går igenom enklare statistik, procent och beräkningar. Genomgång av begrepp såsom art, könsceller och naturligt urval. Ärftlighet, att vi ärver hälften av vår genuppsättning från fadern och hälften från modern.

Under besöket: Tillsammans med klassen upptäcker vi och jämför skillnader och likheter hos några djurslag. Vi diskuterar och resonera kring däggdjurs och fåglars anpassningar såsom byggnad, utseende och funktion. Frågeställningar vi behandlar är till exempel Vad finns det för likheter och skillnader på olika djurslag? Varför är individer olika trots att det är samma art? Vad är naturligt urval? Vi räknar, drar slutsatser, och samlar siffror som kan användas till att utföra enkla beräkningar och statistik med djuren som utgångspunkt.

Efter besöket 
1) Presentera matematiskt, i bild och form och/eller i skrift hur många får och höns det fanns i respektive färger. Presentera olika sätt att visa på skillnader, att saker är olika. Diskussion om olika olikheter, finns det någon fördel respektive nackdel att vara olika? Gör en utställning där ett däggdjur och en fågelsiluett får stå som modell och eleverna får ”fylla djuren med fakta”.

2) På en tavla har vi olika ”anatomiska funktioner” som stämmer in på däggdjur respektive fåglar. Exempelvis päls, fjädrar, diar, lägger ägg. Dessa funktioner skall sammanföras med rätt djurklass, däggdjur eller fåglar. Alternativ att eleverna själva skriver sina lappar och sätter in dem under rätt djurklass.

Kursplanen i Biologi: Livets utveckling och organismers utveckling till olika livsmiljöer. Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering. Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Bokas via skolinfo[at]nordensark.se.