den 29 juli 2015

500 ägg insamlade från ekbockar

Pressmeddelande från Stiftelsen Nordens Ark den 29 juli 2015

I slutet av juni och början av juli samlades fem honor och tre hanar av större ekbock in i Halltorps hage. Ekbockarna kommer att utgöra den första avelsstammen vars avkommor sedan kommer att sättas ut i det vilda. Projektet är banbrytande i sig och detta steg är avgörande för det fortsatta arbetet.
I skymningen gav sig Jonas Hedin, ekolog och projektledare på Länsstyrelsen i Kalmar län, tillsammans med djurvårdare från Nordens Ark ut på jakt efter de fåtal större ekbockar som finns kvar i det vilda. När dagstemperaturen når en bit över 20 grader gnager sig årets vuxna skalbaggar ut ur de uråldriga grova ekarna för att para sig och lägga ägg. Ekbockarna har då levt som larver i ekarna i fem år.
- Jakten på ekbockar har varit svår och det tog flera kvällar innan vi hittade några, säger Jonas Hedin.


Därefter kördes ekbockarna till avelsanläggningen på Nordens Ark i Bohuslän. Där har de nu fått para sig och lägga ägg under flera veckor. Totalt har djurvårdarna på Nordens Ark än så länge hittat 500 ägg, av dem har redan 200 utvecklats till larver. De kommer att lägga en grund för de baggar som inom två till tre år sedan ska sättas ut i det vilda. Arbetet är en del av åtgärdsprogrammet för större ekbock som Naturvårdsverket upprättat och Länsstyrelsen i Kalmar län leder.
- Det har gått över förväntan och varje individ är viktig för artens överlevnad. Nu får ekbockarna växa till sig på Nordens Ark innan de är redo att sättas ut, berättar Jimmy Helgesson, djurvårdare på Nordens Ark och en av de som sköter om ekbockarna.


Anledningen till att man behöver föda upp ekbockar på labb är att antalet lämpliga värdträd är för få och populationen i Halltorps hage är liten. I det vilda äts dessutom många ekbockar upp av fåglar och insekter. Föregående år hittade Länsstyrelsens inventerare endast 27 kläckhål från vuxna större ekbock i området.
Planen är att påbörja återetablering av populationer av större ekbock i eklandskap på fastlandet i Kalmar och Blekinge län. Ekbocken är en så kallad nyckelart då larverna genom sitt gnagande skapar livsmiljöer för en stor mängd andra arter. Det är endast vuxna ekbockar som samlats in i det vilda som släpps tillbaka i Halltorps hage på torsdag, och inte några avkommor.
- Vi har lånat avelsdjur från Öland som fått lägga ägg hos oss och sätts sedan tillbaka. Vi räknar med att de kommer att lägga ägg även i Halltorps hage. Artens biologi tillåter dem att para sig flera gånger och lägga ägg under en längre tid, det är observationer som vi har gjort på Nordens Ark, säger Jimmy Helgesson.

Tidigast om två till tre år kan uppfödda ekbockar från avelsanläggningen sättas ut och då på fastlandet. Media är välkomna att följa med när avelsbaggarna släpps tillbaka på torsdag efter lunch. Vänligen ring Jimmy Helgesson eller Jonas Hedin för tid och plats.


För mer information
Jonas Hedin, ekolog och projektledare för Större ekbock på Länsstyrelsen i Kalmar län, 010-2238567.
Jimmy Helgesson, djurvårdare på Nordens Ark, 070-2081581.

Läs mer om större ekbock här:
http://nordensark.se/vara-projekt/storre-ekbock/
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/djur-och-natur/vaxter-och-djur/atgardsprogram/storre-ekbock/


Större ekbock på en av ekarna i Halltorps hage. Foto: Jonas Hedin/Länsstyrelsen i Kalmar län.

Du hittar högupplösta pressbilder på http://nordensark.se/press/pressbilder/.