OBS! Viktig information för dig som besökare, klicka här >

Om Nordens Ark

Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge hotade djur en framtid. Vi bedriver naturvård, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. En stor del av verksamheten är förlagd i fält, både i Sverige och utomlands.
Vår vision är en värld med livskraftiga populationer av djur och växter i fungerande ekosystem. 

Vi arbetar med populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen och genom att förbättra de miljöer där arterna lever. I Sverige har Nordens Ark ett nationellt ansvar för uppfödning och utplantering av bland annat pilgrimsfalk, vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda och flera arter av skalbaggar.
Vårt uppdrag är att vara en ledande kraft i bevarandet av hotade arter och för ett hållbart nyttjande av biologiska resurser, samt att inspirera till och utbilda för ett livslångt engagemang för naturen.

Köp- & bokningsvillkor

Dessa generella villkor gäller mellan Nordens Ark och den personen som gör en beställning på vår hemsida.