Om Nordens Ark

Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge hotade djur en framtid. Vi bedriver naturvård, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. En stor del av verksamheten är förlagd i fält, både i Sverige och utomlands.
Vår vision är en värld med livskraftiga populationer av djur och växter i fungerande ekosystem. 

Vi arbetar med populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen och genom att förbättra de miljöer där arterna lever. Nordens Ark ett nationellt ansvar för uppfödning och utplantering av ett flertal svenska arter som till exempel fjällgås, grönfläckig padda och flera arter av skalbaggar och fjärilar.
Vårt uppdrag är att vara en ledande kraft i bevarandet av hotade arter och för ett hållbart nyttjande av biologiska resurser, samt att inspirera till och utbilda för ett livslångt engagemang för naturen.

Bild Historien om Åby Säteri

Historien om Åby Säteri

Åby säteri är en av Bohusläns äldsta gårdar. Stenåldersgravar och hällristningar på markerna vittnar om att människor har bott här i tusentals år.

Åby säteri omfattar totalt 383 hektar mark som bland annat består av betesmarker, skogsmark och djuranläggningar. Säteriets ladugård är den största timrade byggnaden i Bohuslän.

Historik

Köp- & bokningsvillkor

Dessa generella villkor gäller mellan Nordens Ark och den personen som gör en beställning på vår hemsida.

Leverantörsinformation

Här finner du som leverantör till Nordens Ark information om hur vi tar emot fakturor och vad som ska finnas med på er faktura till oss.