Om Nordens Ark

Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge hotade djur en framtid. Det görs genom kraftfulla insatser inom såväl naturvård, avel och uppfödning som forskning och utbildning.  En stor del av verksamheten är förlagd i fält, både i Sverige och utomlands.

Målet är att vara en ledande kraft i bevarandet av hotade arter och för ett hållbart nyttjande av biologiska resurser. Nordens Ark har ett nationellt ansvar för uppfödning och utplantering av flera svenska arter och är drivande i ett flertal globala bevarandeinsatser.

Nordens Ark har funnits sedan 1989 och den zoologiska parken är öppen för besökare året runt och erbjuder både hotell- & konferensverksamheter samt restaurang och upplevelsepaket.

Bild Historien om Åby Säteri

Historien om Åby Säteri

Åby säteri är en av Bohusläns äldsta gårdar. Stenåldersgravar och hällristningar på markerna vittnar om att människor har bott här i tusentals år.

Åby säteri omfattar totalt 383 hektar mark som bland annat består av betesmarker, skogsmark och djuranläggningar. Säteriets ladugård är den största timrade byggnaden i Bohuslän.

Historik

Köp- & bokningsvillkor

Dessa generella villkor gäller mellan Nordens Ark och den personen som gör en beställning på vår hemsida.

Leverantörsinformation

Här finner du som leverantör till Nordens Ark information om hur vi tar emot fakturor och vad som ska finnas med på er faktura till oss.

Integritetspolicy

Nordens Ark värnar om dina personuppgifter och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi
behandlar och skyddar dem på bästa sätt.