OBS! Viktig information för dig som besökare, klicka här >

Köp- och bokningsvillkor

Dessa generella villkor gäller mellan Stiftelsen Nordens Ark (härefter kallat Nordens Ark) och den personen som själv eller genom annan gör en beställning på Nordens Arks hemsida, www.nordensark.se.

Ansvarig förmedlare är Stiftelsen Nordens Ark

Telefon: +46 523 795 90
Org nr: 854600 - 6191
E-post: [email protected]
Kontor: Åby säteri, 456 93 Hunnebostrand

Allmänt

All hemförsäljning genom internet via Nordens Ark sker med tillämpning av konsumentköplagen, lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och lag om paketresor. 
Genom att lägga en order godkänner du våra villkor. 
Vi tillämpar en åldersgräns på 18 år för köp. 
Nordens Arks reserverar sig för eventuella skrivfel på webbplatsen. 
Nordens Ark reserverar sig även för eventuella ändringar vid upplevelsepaket, aktiviteter och läger som rör djuren på grund av oförutsägbara händelser som sjukdom, olyckor eller restriktioner. Nordens Ark erbjuder i sådana fall ett annat upplägg och djurart eller möjlighet till återbetalning.
Händelser utanför Nordens Arks kontroll är att betrakta som Force Majeure.

Beställarens ansvar

Innan man genomför slutlig beställning är det viktigt att man läser igenom all information om den aktuella produkten. Beställaren ansvarar för att produkten är i linje med dennes önskningar. Beställaren ansvarar för att de uppgifter som den fyller i är korrekta och fullständiga.

Priser och betalning

Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. 
Endast betalningsmetoder som går att välja vid beställningen accepteras av Nordens Ark. 

Beställning och betalning

1. Boende, paket, biljetter och övriga produkter betalas i sin helhet vid beställning. 

2. När du beställt och betalat på internet kommer du få ett mejl till den e-postadress du uppgivit, med bekräftelse/ bokningsnummer och en specifikation av det du beställt och betalt. Beställningen är inte genomförd och giltig i det fall:

  • Beställaren inte mottagit e-post med kvittering eller bekräftelse/bokningsnummer och specifikation.
  • Kortinbetalningen avbryts av olika orsaker och inbetalningen misslyckas.
  • Betalningen inte genomförs fullständigt eller korrekt, och beloppet inte dragits från beställarens konto. Därmed avbryts köpet/reservationen efter kort tid.

Beställare måste se till att vara nåbar på den e-postadressen man har uppgett vid registrering. Beställare är ansvarig för att ta vara på e-postbekräftelsen, och ha denne med i utskrivet eller elektroniskt skick på det aktivitetsställe som beställningen avser.

4. Om beställaren är bosatt utanför Sverige kan den boka boende, upplevelser och aktiviteter genom kortbetalning.

Avbokning

1. Boende

Kunden kan avboka hotellet fram till ankomstdag. För att full kostnad ej ska debiteras ska hotellrummet avbokas före 16.00 dagen innan ankomstdag.

2. Upplevelsepaket, aktiviteter och sommarläger

Vid avbokning senare än 2 veckor före arrangemangets första dag debiteras 50 procent av beställningen. Avbokning senast 1 vecka före startdag debiteras med hela beloppet. Vid för få anmälda förbehåller sig Nordens Ark rätten att ställa in aktiviteten med 5 dagars varsel och återbetalning sker.

3. Webbiljetter

Observera att datumstyrda entrébiljetter endast gäller vald dag. Webbiljetter har du har rätt att ångra inom 14 dagar efter det att biljetterna köptes på vår hemsida men dock senast dagen innan besöket. Därefter återköps inga biljetter. Använda eller utgångna biljetter återköps ej. Återköp kan inte göras på plats i parken och görs alltid med samma kort som användes vid köpet online.

      4. Vid oplanerade händelser

Om du inte kan utnyttja ditt bokade boende, upplevelsepaket, aktivitet eller sommarläger på grund av någon av nedanstående punkter återbetalar Nordens Ark köpets totala pris trots att avbokning sker senare än gällande avbokningsregler: 

  • Du eller någon av dina medresenärer drabbas av allvarlig sjukdom, allvarligt olycksfall eller dödsfall.
  • En nära släkting till dig eller någon av dina medresenärer drabbas av allvarlig sjukdom, allvarligt olycksfall eller dödsfall.
  • Det inträffar någonting allvarligt utanför din kontroll, som du inte kunde förutse vid köptillfället, som medför att det är orimligt att begära att du ska stå fast vid ditt köp t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Nordens Ark har rätt att kräva intyg som styrker ovanstående händelser innan återbetalning. Om möjligt erbjuder vi samma aktivitet vid ett annat tillfälle.

5. Återbetalning

Vid eventuell återbetalning kommer Nordens Ark att betala tillbaka det du betalat. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål dock senast 14 dagar från och med den dag då det fastställts att du har rätt till återbetalning. Om du inte tillhandahåller kontouppgifter skickas en utbetalning som löses ut via bank (eventuell bankavgift kan förekomma).

Reklamationer

Du som konsument har rätt reklamera ditt köp om du är missnöjd. Om du är missnöjd med varan vill vi att du kontaktar oss senast sju dagar efter att du mottagit varan. Kontakta oss på [email protected] eller Nordens Ark, Åby säteri, 456 93 Hunnebostrand. Vid eventuell tvist kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för att undersöka huruvida de kan pröva tvisten. 

Försäkring

Nordens Ark har en ansvarsförsäkring för besökare i parken vid olycksfall.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndigheters beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter eller därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilka inte skäligen har kunnat förutses och vilka påverkar ingångna avtal från vår sida samt gör att vi inte kan hålla nämnda avtal, kan något av detta utgöra grund för att vi befrias från vår plikt att fullgöra nämnda avtal. 

Nordens Ark reserverar sig för fel i priser, beskrivning av tjänster eller tekniska problem som kan uppstå.
Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. 

Sekretess

På Nordens Ark handlar du säkert. Våra betalningspartners garanterar att din betalning sker via säkra system där din identitet är skyddad.

Personuppgifter

Vid betalning samtycker beställaren till att personuppgifter behandlas av Nordens Ark. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra beställningen. Nordens Ark förbinder sig att inte leverera eller sälja information till tredje part. Upplysningar som beställare har registrerat på Nordens Arks bokningssida kan användas till att informera om arrangemang och erbjudanden som erbjuds på denna sida. För radering av personupplysningar, vänligen kontakta Nordens Ark på [email protected].

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta Nordens Ark på 0523 – 795 90, [email protected].

Bokningsvillkor

Villkoren varierar beroende på om du bokat en hotellövernattning, paket eller upplevelse. Presentkort och entrébiljetter återbetalas ej, voucher ska uppvisas vid entrén till parken.

Paket

Fullständig information om det paket/upplevelse ni har bokat skickas via e-post. Det innehåller tider och viktig information.

För paket med hotellövernattning gäller även informationen under rubriken hotell.

Vid avbokning senare än 2 veckor före arrangemangets första dag debiteras 50 procent av beställningen. Avbokning senast 1 vecka före startdag debiteras med hela beloppet. Vid för få anmälda förbehåller sig Nordens Ark rätten att ställa in aktiviteten med 5 dagars varsel och återbetalning sker.

Sommarläger

Fullständig information om det läger ni har bokat skickas via e-post. Det innehåller tider och viktig information.

Vid avbokning senare än 2 veckor före arrangemangets första dag debiteras 50 procent av beställningen. Avbokning senast 1 vecka före startdag debiteras med hela beloppet. För att lägret skall bli genomförbart krävs det minst 6 deltagare. Vid för få anmälda förbehåller sig Nordens Ark rätten att ställa in aktiviteten med 5 dagars varsel och återbetalning sker.