den 15 december 2023

Alarmerande resultat för den sydliga kärrsnäppan

Det går allt sämre för den akut hotade sydliga kärrsnäppan i Sverige. Denna lilla vadare är karaktäristisk för våra strandängar och har tidigare häckat i flera landskap i södra Sverige. Idag har den sitt starkaste fäste på Öland och ett litet antal fåglar återfinns i Skåne. Årets inventering visar nedslående resultat - endast 34 par eller spelande hannar hittades på Öland.

Hona av sydlig kärrsnäppa på Stora Ören på Öland. Foto av Mattias Ullman

Hona av sydlig kärrsnäppa på Stora Ören på Öland. Foto av Mattias Ullman

I början av 1900-talet fanns runt 1000 par på Öland. 2008 återfanns 62 häckande par, och idag är antalet par färre än 40. Minskningen har gått väldigt fort och populationen minskar troligen med minst fem procent varje år. I Skåne hittades runt fyra häckningar i år, men de lyckades inte få ut några ungar.

-Det är mycket alarmerande, menar Mattias Ullman, projektledare för bevarandeprojektet En sista utväg för den sydliga kärrsnäppan.

Flera faktorer som torrlagda strandängar och ett förändrat bete bidrar till minskningen. Den främsta orsaken är dock att en stor andel av äggen blir uppätna av däggdjur och andra fåglar innan kläckning. Men hoppet är inte ute för denna vadare, projekt sydlig kärrsnäppa arbetar på bred front med flera partners för att rädda den sista spillran av den sydliga kärrsnäppan i Sverige. Bland annat kläcks ungar i en skyddad miljö för att sedan släppas ut i det vilda när de kan flyga.

- En flygfärdig unge har betydligt större överlevnadschans än en nykläckt unge eller ett ägg, säger Dick Liljegren, biolog och uppfödningsansvarig på Nordens Ark.

För att stoppa minskningen av populationen behöver vi också göra förbättringar i kärrsnäppornas livsmiljö, till exempel med att återställa torrlagda våtmarker och arbeta med predatordämpande åtgärder. Fortsatta inventeringar är avgörande för att i framtiden ha möjlighet att utvärdera framgångar inom projektets aktiviteter om fem eller tio års tid. Inventeringarna har gjorts i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar.

Dick Liljegren. Foto: Projekt sydlig kärrsnäppa Mattias Ullman. Foto: Projekt sydlig kärrsnäppa

Projektet En sista utväg för den sydliga kärrsnäppan är ett samarbete mellan Nordens Ark och BirdLife Sverige och löper fram till 2026. Det är ett Drömprojekt finansierat av Svenska Postkodlotteriet.