den 21 juli 2020

Årets fågelungar har släppts ut i det vilda

Efter en intensiv vår är nu årets häckningssäsong över för Nordens Arks tre fågelprojekt och ungarna som kläckts under våren har åkt för utplantering. Fjällgäss, vitryggiga hackspettar och vita storkar släpps på olika platser i landet; från Arjeplogsfjällen i norr till Hemmestorps mölla i söder. Gemensamt för alla tre arter är att läget för de vilda populationerna börjar ser allt bättre ut.

Juli är en hektisk månad för Nordens Arks tre fågelprojekt då fjällgäss, vitryggiga hackspettar och vita storkar om fötts under våren ska släppas ut i det vilda. Först ut var de 47 fjällgäss som till Arjeplogsfjällen i Norrbotten. Där placerades gässen tillfälligt i utsättningsburar för att vänja sig vid sin nya omgivning och varva ner efter den långa resan. Dagen efter öppnades burarna och fjällgässen släpptes fria. 

Förutom de fåglar som fötts upp på Nordens Ark släpptes även 20 fjällgäss, födda på Öster Malma, ut i ett helt nytt område längs Luleälven. I år testar projektet nya utsättningsplatser för att se om fjällgässen kan etablera sig i nya områden. 

Trots att över fem hundra fjällgäss under tio års tid släppts ut av projektet är arten fortfarande en av Sveriges mest hotade fåglar. Nya rön visar dock att det ser alltmer lovande ut för den svenska fjällgåspopulationen. I dagsläget återvänder mellan 100 och 140 fjällgäss till häckningsplatserna i Arjeplogsfjällen. Projekt Fjällgås är ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet, Nordens ark och Norrbottens ornitologiska förening. 


Fjällgäss. Foto: Christer Larsson

Näst på tur var åtta vitryggiga hackspettar som fick lämna Nordens Ark för att ansluta sig till den svenska vilda populationen. 2020 har varit ett väldigt lyckat år för den sköra vitryggspopulationen med sex konstaterade häckningar runt om i landet. Glädjande nog föddes en av avelshanarna på Nordens Ark förra året. Totalt har kläcktes ett tiotal vilda vitryggar i våra skogar. Projektet sker i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen. 

Sist men absolut inte minst var det dags för årets nio storkungar att ringmärkas och transporteras till Storkprojektet i Skåne. Där kommer de inom kort släppas ut tillsammans med ett stort antal ungstorkar som födds upp av Storkprojektet. Flocken av utsläppta storkar kommer sedan under hösten att tillsammans flytta söderut. För den vilda storkpopulationen var det ett exceptionellt bra år då hela 81 par häckade vilket resulterade i mellan 110–120 överlevande storkungar - en rejäl ökning jämfört med förra årets toppnotering på 96 ungar! 


En vit storkunge ringmärks inför utsläpp i det vilda. Foto: Emma Nygren