den 20 maj 2016

Europa samarbetar för den biologiska mångfalden

Med en ”hotad helg” sparkar Nordens Ark igång sin del i den europeiska kampanjen Let it Grow. Syftet är att öka medvetenheten om den lokala biologiska mångfalden och hur vi tillsammans kan bevara den.

Under helgen kan besökarna i parken lära sig mer om vad man kan göra hemma i trädgården eller på balkongen för att gynna djur och växter, man får också bygga ett eget insektshotell och den som vill kan följa med på en specialguidning i parken.

Vi är alla beroende av naturen, från pollinering av växter till rent vatten, alla levande varelser från minsta bakterie till största blåval är en viktig del i vår miljö. Var och en fyller sin funktion. Vår inhemska flora och fauna är under ständig press från städernas utbredning, förändringar i landskapet och introduktionen av främmande arter. De behöver vår hjälp för att överleva, inte bara i tropiska regnskogar på andra sidan jorden utan även i vår närhet!

Let it Grow är ett samarbete mellan tre av Europas stora organisationer; The Botanic Gardens Conservation International, The European Association of Zoos and Aquaria och the European network of Science Centres and Museums. Under två års tid kommer deras medlemmar att arbeta för att öka medvetenheten om hoten mot den biologiska mångfalden och vad vi alla kan göra för att bevara den. 

För mer information kontakta:
Ann Mårtensson, Nordens Ark, [email protected], 0523-795 95
Emma Nygren, Nordens Ark, [email protected], 0725-58 03 34